Вход за членове:
Решения на областния съвет

 
Питане до Ген.Директор на НВМС,копие до Председателя н а БВС


Име на файла Размер Тип
Име на документа 38 Kb doc



Тарифа ДПП 2014г
Б Ъ Л Г А Р С К И В Е Т Е Р И Н А Р Е Н СЪ Ю З
ОК на БВС гр.Ямбол,ул.Батак № 1

Email bvs_jambol@abv.bg



Протокол №3



Днес 27.05.2014г . от 9:00 в офиса на БВС Ямбол се проведе разширено заседание на Областния съвет.Присъстват :
1.д-р Станьо Габаров
2.д-р Георги Георгиев
3.д-р Янко Георгиев
4.д-р Веселин Канев
5.д-рИван Проданов
6.д-р Нели Канева

Заседанието се проведе във връзка с получения за съгласуване в БВС проект за тарифа по чл.46 в от ЗВМД.След направеното обсъждане по начина на изготвяне на тарифата и заложените в нея разценки Областния съвет единодушно реши:
Решение 1:Въпреки желанието на членовете на колегията по скоро да се започне нормална работа по изпълнение на мерките по ДПП и ПНЛБЖ ,с така предложена тарифа това е невъзможно по следните причини;
-тази тарифа е изготвено на тъмно без участието на БВС
-дълго време беше умишлено пазена от нас като супер секретен документ ,за да се появи в медиите ,а не в БВс за съгласуване.
-това е крайно обидно и унизително отношение на МЗХ и БАБХ към членовете на БВС,които са по закон преки изпълнители на мерките по ДПП и ПНЛБЖ.,а това значи най-заинтересованата страна .
-незнайно защо с тази тарифа за един и същи труд се предлагат различни разценки,което внася допълнително объркване при отчитане на мероприятията
-принизява се труда на ветеринарния лекар под равнището на каквото и да е заплащане в Република България
-сравнението с тарифата от 2013г внесена от същия МИнистър и приета от същия Министерски съвет,при не променен закон на ЗВМД показва от 300 до 500% намаление.Пародокс, за който едва ли имат обяснение вносителите.
-срока на Нотификацията от ЕК изстича на 30.06.2014г.,което е ясно посочено и в доклада към проекта за тарифа
-всичко това насажда у нас съмнението,че институциите пряко отговорни за изспълнението на мерките по ДПП умишлено не желаят тази важна за обществото дейност да се осъществи.Нещо повече-с предложения проект за тарифа те искат прехвърлят вината за това на практикуващите ветеринарни лекари.
Решение 2:Начина на изготвяне на този проет за тарифа ясно показва ,че са изчерпани всички възможности за нормален диалог с БАБХ И МЗХ .Принудени сме:
-да дадем широка гласност сред обществото за така създания не по наша вина хаос в областта на ветеринарната медицина.
-призоваваме ръководството на БВС да организира ефективни простестни действия пред съответните институции и информира ЕК и ФВЕ за безотговорното отношение на БАБХ И МЗХ вече в продължение на 2 години.Грубо се нарушават разпоредбите на ЗВМД за своевременоо изработване на важни нормативни актове, без който не може да се започне нормална работа по изпълнението на ДПП и ПНЛБЖ.В същот време за пред обществото се измислят какви ли не причини да се прехвърли вината за това върху практикуващите ветеринарни лекари.

Решение3: Областния съвет на ОК на БВС Ямбол задължава Председателя ОК по най- бързия начин да информира членовете на Областната колегия за взетите решения на заседанието проведено на 27.05.2014г. и неоходимостта от единни действия по нататък


Име на файла Размер Тип
Име на документа 703 Kb JPG
Име на документа 853 Kb JPG



Питане до Ген.Директор на НВМС,копие до Председателя н а БВС


Име на файла Размер Тип
Име на документа 30 Kb doc