Вход за членове:
Сп. "Ветеринарна практика"

Уважаеми колеги,

Имам честта и удоволствието да Ви представя новия брой на сп. „Ветеринарна практика” след едногодишното му прекъсване. Изданието ще бъде факт на 30 март, след взетото през януари т.г. решение на Националния съвет на Българския ветеринарен съюз списанието да стане печатния му орган. Отправям благодарност към д-р Трифон Цветков за поканата му да участвам в реализирането на стратегията на Съюза, свързана с информираността на ветеринарните лекари и обществеността чрез издаването на периодично списание. Поемайки отговорността за политиката и дейността на печатната медия, ще се ръководя от професионалните ценности и ще работя независимо, честно, компетентно и ангажирано. Благодаря и на д-р Иван Щерев, че е оставил своя професионален отпечатък в архива на сп. "Ветеринарна практика".

С настоящия брой поставяме началото на ново издание с разнообразно съдържание, стремящо се да бъде достоверен източник на професионална информация за всички български ветеринарни лекари. С цел високо ниво на научните, популярните и приложните статии, редакционният съвет ще ги обсъжда преди публикуването им. Освен като издание, отпечатвано 6 пъти в годината, сп. „Ветеринарна практика” ще бъде разпространявано и електронно чрез интерактивна цифрова платформа.

Новият ни брой е посветен на Първия ветеринарномедицински конгрес между България и Северна Македония, организиран от двете съсловни организации. Ще прочетете и три от статиите, представени на Конгреса. Проф. Георгиев и доц. Иванов описват ролята на инвазивните комарни видове за разпространението на вирусни болести, които заплашват Европа. Проф. Цачев представя висцералната и кожната лайшманиоза при кучетата, а д-р Александрова написа диференциалната диагноза при пруритус при куче. По отношение на приетата 3-годишна Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите д-р Първанов направи кратка обосновка върху нейния обхват. Ще разгледаме и резултатите от тристранната среща между ръководствата на МЗХГ, Българската агенция по безопасност на храните и Българския ветеринарен съюз по въпросите за изпълнението на Националната програма. Колегите от ветеринарната практика ни демонстрират нов подход при парализа на радиалния нерв при котки. Страниците на Федерацията на ветеринарните лекари в Европа са посветени на доклада, разработен от специалната група ‘VetFutures Europe’, относно формиране бъдещето на ветеринарномедицинската професия. Разглеждаме профилите и на двама наши колеги – д-р Димитрова, младата, чаровна и чистосърдечна участничка във „Фермата” и д-р Аспарухов – ветерана в професията и повелител на Драгоманския терен. Във всяко издание д-р Кънев ще представя по една порода от нашите пациенти, като в този брой фокусира българския барак – твърдокосместото ловно куче.

С благодарност и към нашите партньори от Рихтер Фарма, KRKA, Биовет, ДСМ ДЕНИТРАНС и Инфинита.

Скъпи колеги, бъдещето е в нашите ръце. Ще разчитам на Вашата активност заедно да създаваме всеки един брой, защото информираността изгражда авторитета!

 

С уважение,

Д-р Милена Кръстанова