Вход за членове:

(25.08.2010)
ОТВОРЕНО ПИСМО

ОТВОРЕНО ПИСМО
от ръководството на Български ветеринарен съюз

1. Ръководството на БВС поощрява всеки опит за упражняване на конституционното право на всеки свой член, пък и на всички хора, да се изразяват свободно където пожелаят и да пишат свободно становища /включително с правописни грешки/.
2. Ръководството на БВС приема всякакви критики, защото именно благодарение на тях изгражда своите бъдещи позиции, действия и обмислени и мотивирани бездействия /последните по отношение на членове, които възприемат себе си в множествено число, вероятно заради връзката си с други цивилизации/.
3. Очевидно е, че за първи път от създаването на съюза- наша кампания за публично отстояване на права и интереси получава толкова мащабен отзвук в едиите, обществена подкрепа и адекватна реакция от страна на животновъди, държавни лекари и нересорни институции.
4. Разпространеното становище на колегия на БВС е само още един пример за това как предприетите действия на ръководството и именно споменатата кампания могат да „извадят гилдията от ступора”, за да започне тя да работи в името не само на частните, но и на ОБЩИТЕ интереси /макар и не по правилния начин/. Защото всяка написана дума, уверяваме ви- ще бъде разчетена правилно и съответно ще доведе до необходимите последствия-както за автора, така и за намеренията му.
5. Действията на някои областни колегии са още едно доказателство за ефективната работа на настоящото ръководство и успеха на разговорите, проведени от него на всяко ниво. А по отношение на нивото- отговорностите, които сме поели като ръководство на БВС и ангажиментите ни да го представляваме - не ни позволяват нивото да бъде свалено до обидна размяна на реплики, особено с лекари. Затова оставаме на разположение за конструктивни разговори, критики и дебати. За всякакви други опити за
уронване на престижа на ръководството ще бъде потърсена етична и наказателна отговорност.
6. Общите ни ангажименти напоследък изискват доста енергия, сили и време за да е възможно такива да бъдат отделяни на „жълти писания”. Искрено вярваме,че неразбралите каузата ни, / а не неразбралите себе си и правещи опити да я саботират /, като разумни хора в бъдеще ще я осмислят.

На разбралите благодарим за разбирането, доверието и подкрепата!
Име на файла Размер Тип
Изтеглете отвореното писмо 98 Kb pdf