Вход за членове:

(21.06.2010)
Съобщение
Уважаеми колеги,
поради кратките срокове за представянето на ГРД на Министъра на ЗХ до 25.06.2010 год.дайте предложения за коефицентите на ВУ.За целта ръководството на ОК на БВС или предложена от тях комисия да изчислят съответните коефиценти съгласно следната методика:
1.Максимален коефицент до 1.5,като същия се формира от следните показатели:
а/ граничен район-0.5
б/ труден достъп-до 0.5/определя се от комисията/
в/ малък брой животни разпръстнати на голяма територия до 0.5 както следва:
до 100 условни глави животни-0.5
до 200 УГЖ-0.4
до 300 УГЖ-0.3
до 400 УГЖ-0.2
до 500 УГЖ-0.1

ЗАБЕЛЕЖКА:Условните глави животни се изчисляват по следния начин:
1. крави-0.85
2. юници-0.60
3. тел.до 2 м.-0.25
4. ДПЖ-0.10
5. св.майки-0.30
6. прасета-0.033
7. птици-500 за 1.0
Който не изпрати търсената информация за коефицентите до определената дата,на същите областни колегии,
коефицентите ще бъдат определени служебно.
Търсената информация може да предоставите на имейла на БВС или по пощата на адрес:
бул. Пенчо Славейков 15А БВС за д-р Димитър Попов.п.к.1606
д-р Попов