Вход за членове:

(29.09.2010)
Новини от НВМС
 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАЦИОНАЛНА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА
 

Ловците ще могат да изследват свинското за трихинелоза в Районните служби на ДВСК в страната

(30 септември 2010 г.) Във връзка с откриването на новия ловен сезон Националната ветеринарномедицинска служба напомня, че е задължително изследването за трихинелоза на месото от отстреляните диви свине, както и от закланите домашни прасета за собствена консумация.

Изследването ще се извършва по т.нар. компресивен метод чрез трихинелоскоп в Районните служби на ДВСК в страната, по ензимен метод в лабораториите по безопасност на храните към Регионалните ветеринарномедицински служби в Благоевград, Варна, Враца, Габрово, Пловдив, Сливен, Хасково и Шумен.

Според действащото законодателство всички заклани свине в регистрираните от НВМС български кланици, месото от които влиза в търговската мрежа, задължително се изследват за трихинелоза в акредитираните лаборатории по безопасност на храните. Трупното месо се освобождава за консумация и преработка след получаване на отрицателен резултат от лабораторията.ПРЕСЦЕНТЪР НА НВМС