Вход за членове:
Архив актуално 2010
«12»

(11.04.2010)
 Във връзка с привеждане на бюджета на ОК в съответствие с наличните към датата на извънредното Общо събрание бройки, председателите на ОК да актуализират членовете на БВС в регистъра в срок до 05.05.2010г.
Гл. секретар: д-р Попов

(05.03.2010)
 На 04.03.2010 г. в Министерството на Земеделието и Храните се проведе среща между Министъра на Земеделието и Храните д-р Мирослав Найденов и Председателя на БВС д-р Трифон Цветков във връзка с ГРД за 2010г.

(26.02.2010)
Националният съвет на Българския ветеринарен съюз свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 27.03.2010 г. от 11,00 часа в гр. София, зала Аула на Лесотехническия университет

(22.01.2010)
ПОЗИЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БВС ОТНОСНО ГРД 2010

«12»