Вход за членове:
Комисии към БВС

КОМИСИЯ ПО КОНТРОЛ И ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

 

1. Д-р Тодор Тодоров-Председател (Варна)
2. Д-р Пламен Даскалов -заместник председател (Търговище)
3. Д-р Радослав Архипов-заместник председател (Стара Загора)
4. Д-р Ивелина Иринкова (Велико Търново)
5. Д-р Николай Боянов (Пловдив)
6. Д-р Пламен Пенев (Плевен)
7. Д-р Антон Петров (Хасково)
8. Д-р Милко Георгиев (Габрово)
9. Д-р Кольо Колев (Добрич)
10.Д-р Юрии Моллов (Благоевград)
11.Д-р Тодор Желязков (Ямбол)
12.Д-р Милен Чанков (Бургас)
13.Д-р Кольо Александров (Разград)
  1.  

 

КОМИСИЯ ПО НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

1. Д-р Мирослав Първанов - 0884772588 - miro_purvanov@abv.bg
2. Д-р Ирена Андонова - 0888855324 - vet_irena23@yahoo.com
3. Д-р Станьо Габаров - 0884772612 - stanio.gabarov@abv.bg
4. Д-р Цветана Спасова - 0884772584 - doc.spasova@abv.bg
5. Д-р Пламен Конов - 0884772579 - konovvet_plam@yahoo.com
6. Д-р Радослав Архипов - 0884358659 - arhipovi@abv.bg
7. Д-р Росен Данчев - 0898208169 - dr_rosen@mail.bgКОМИСИЯ ЗА ВРЪЗКИ С ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТИ И СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БВС

1. Д-р Румен Стоянов - 0884772603 - doktorru@abv.bg
2. Д-р Ралица Гикова - 0882527153 - ralica_gikova@abv.bg
3. Д-р Ирена Андонова - 0888855324 - vet_irena23@yahoo.com
4. Д-р Лилия Лазарова - 0884772637 - lilivet_ld@yahoo.com
5. Д-р Анелия Костадинова - 0898244313 - anelia_vk@abv.bg