Вход за членове:
Комисии към БВС

 
КОМИСИЯ ПО КОНТРОЛ И ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА
 1. Д-р Драгомир Камбуров - Председател (ОК София-гр.)
 2. Д-р Радослав Архипов - Зам. Председател (ОК Стара Загора)
 3. Д-р Пламен Колев - Зам. Председател ( ОК Габрово)
 4. Д-р Емилия Димитрова (ОК Благоевград)
 5. Д-р Кольо Колев (ОК Добрич)
 6. Д-р Николай Хрисчев (ОК Пазарджик)
 7. Д-р Росен Данчев (ОК Пловдив)
 8. Д-р Радко Славов (ОК Силистра)
 9. Д-р Галина Василева (ОК Стара Загора)
 10. Д-р Стефка Дюлгерова ( ОК Стара Загора)
 11. Д-р Илиян Бочев (ОК Хасково)
 12. Д-р Тодор Желязков  (ОК Ямбол)
 13. Д-р Марий Иванов (ОК Плевен)

 

КОМИСИЯ ПО НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

1. Д-р Мирослав Първанов - 0877744638 - miro_purvanov@abv.bg
2. Д-р Трайко Алчев - 0877744904-bvs_st.zagora@abv.bg
3. Д-р Димитър Яновски - 0877744893-bvs_sofia@abv.bg
4. Д-р Цветана Спасова - 0877744081 - doc.spasova@abv.bg
5. Д-р Пламен Конов - 0877744136 - konovvet_plam@yahoo.com
6. Д-р Радослав Архипов - 0884358659 - arhipovi@abv.bg
7. Д-р Д-р Павел Тодоров - 0877744692-bvsbg_okkj@abv.bgСЪВЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ФОНДОВЕТЕ
 1. Д-р Георги Гавазов - Председател на СУФ
 2. Д-р Николай Толев - Зам. Председател фонд „Социален"
 3. Д-р Илия Хрисчев - Зам. Председател фонд „Квалификация и информационно обслужване“
 4. Д-р Райчо Радев - Зам. Председател фонд „Материално-техническо осигуряване“
 5. Д-р Mилен Чанков - Член на СУФ