Вход за членове:

(17.05.2012)
БВС организира национален дискусионен форум

На 21.05.2012г ръководството на Български ветеринарен съюз организира национален дискусионен форум във връзка с обещанието на министър Мирослав Найденов да създаде Зоополиция в България. Практикуващите ветеринарни лекари, като професионалисти в областта на животинското здраве, от близо следят дебатите по отношение на бездомните и безпризорни животни и свързаните с тях проблеми, които през последните две години основателно предизвикват бурна обществена реакция.

В началото на 2010 год., ние информирахме министъра на Земеделието и храните, както и директора на Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС), сега Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) за проблемите, до които ще доведе липсата на ефикасен контрол , на работеща система за идентификация на кучетата, на мониторинг и профилактика на ехинококозата при скитащите кучета. Още тогава предложихме да се включи превенцията на ехинококоза като част от държавната профилактична програма.

През м. Април 2011год. съвместно с Националния Омбудсман участвахме в кръгла маса, където отново изразихме нашата загриженост по проблема с разпространението на кучешка тения в страната, като инициирахме и проведохме съвместна пресконференция, където обяснихме в детайли, колко мащабен е проблема и предложихме мерки за справяне със ситуацията. В рамките на започнатата съвместна кампания се проведоха поредица от инициативи за информиране на учениците за отговорността на собствениците на домашни любимци по отношение здравето на животните и хората. За съжаление реакция от страна на други отговорни институции нямаше.
Проблемът обаче не просто остана, но се задълбочи и стигна прага на търпимост в обществото. Не решаването му във времето доведе и води до силно негативни последици , както за хората, така и за животните, като се стига до предложения за крайни мерки, които са в разрез със съвременните разбирания за хуманност, цивилизованост и ефективност. Така, след поредните инциденти и след активната намеса на неправителствените организации за пореден път се лансира идеята за създаване на „Зоополиция”.

За нас на този етап, това е само поредната “добра” идея без конкретика и съдържание, призвана по-скоро да успокои натрупаното социално напрежение. Без отговор остават някои основни въпроси, а именно:
1. Каква структура ще бъде т.нар. “ Зоополиция” - държавна, общинска, доброволческа или друга?
2. Под шапката на кое ведомство ще е това формирование и с какви средства ще се финансира?
3. Какъв ще бъде кръга от правомощия и компетенции, с които ще разполага и докъде ще се простират те?
4. По какви критерии ще се извършва подбора на служителите в нея, какво образование ще се изисква за наемане на работа в такава служба, кой ще определя необходимия ценз и квалификация и т.н.?
5. Как ще работи тази служба-денонощно, на повикване при сигнал, на случаен принцип, на периодични проверки?
6. При сигнал за изоставено болно животно в планината например, коя ще е отговорната институция, която гражданите следва да сезират?

Тези и още много въпроси могат да се зададат в този ред на мисли, но отговорът остава един. Закриването на НВМС и преструктурирането й в БАБХ остави една огромна празнина по проблемите на здравеопазване на животните и хуманното отношение към животните. Приоритетите на БАБХ са свързани със качеството на храните и живите животни отиват на заден план. Още повече, че по презумпция, това въобще не може да е в тяхната компетентност и сфера на действие. Действителността показа, че това твърдение е вярно и БАБХ не може да се справи с тази дейност.

Във връзка с всички тези въпроси и за намирането на приемливо решение на проблемите, които възникват, Български ветеринарен съюз, организира на 21 май 2012 година, Дискусионен форум на тема: „Бездомните и безпризорни животни-проблемите свързани с тях и необходимостта от създаване на „Зоополиция” и специализирана дирекция „Ветеринарномедицинска дейност и здравеопазване на животните” към Министерство на земеделието и храните.
Дискусионният форум ще се проведе на 21 май 2012 г./понеделник/ с начален час 11.00 ч. в Конферентната зала на Информационния център на Министерство на отбраната, ул. „Г. С. Раковски” № 106 (на ъгъла с ул. „Ген. Гурко”).

До момента потвърдиха участие Омбудсмана, г-н К. Пенчев, декана на Тр. У. доц. Михни Люцканов и доц. М. Паскалев, доц. Я. Илиев представляващ Лт. У., представители на Министерство на вътрешните работи, на Сдружението на общините в България, на Български ловно-рибарски съюз, на Съюза на ловците и риболовците в България, на Български лекарски съюз, на редица природозащитни неправителствени организации.

Коментари
д-р Илия Чобанов
17.05.2012г. 19:49ч.
Добра инициатива. Сигурен съм, че има и потенциал за осъществяване!