Вход за членове:

(02.07.2012)
Идентификацията на кучетата срещна ръководството на БАБХ с БВС
Днес 02.07.2012 година, в гр.София, се проведе среща между Изпълнителния директор на БАБХ д-р Йордан Войнов и Председателя на НС на БВС д-р Йордан Бойчев, във връзка с предложените от БАБХ условия по въвеждането в експлоатация на информационната система за маркираните с микрочип бездомни и домашни кучета. В разговора взеха участие д-р Дамян Илиев - Главен секретар и Главен санитарен ветеринарен инспектор на БАБХ, доц. д-р Тодор Маринков - Председател на ОК на БВС и др. На срещата присъстваха юристите на БВС.
На срещата се обсъдиха възможностите за участие на практикуващите ветеринарни лекари за намаляване популацията на бездомните кучета, чрез регистрацията на домашните любимци. Подробно бяха обсъдени проблемите и начините за тяхното решаване, както и взаимодействието между БАБХ, практикуващите ветеринарни лекари и общините.
БАБХ се ангажира да предостави контролиран достъп до информационната система на заявили желание да осъществяват дейността, практикуващи ветеринарни лекари, членове на БВС, след подписване на индивидуален договор с всеки един от тях и провеждането на кратък курс на обучение за работа с информационната система.
Предстои провеждането на поредица от работни срещи по уточняване конкретните процедури във връзка с регистрацията на домашни любимци и въвеждането на информация в националната база данни.