Вход за членове:

(30.07.2012)
Управляващите "отбиха номера" за ползотворен дебат по законопроекта на ЗВД на среща в Сливен
На 27.07.2012г., по покана на Председателя на постоянната комисия по земеделие и гори към парламента г-жа Десислава Танева, се състоя среща, която следваше да изясни спорни въпроси в законопроекта за ветеринарномедицинската дейност, повдигнати в становища на Български ветеринарен съюз.
Поканата до д-р Йордан Бойчев - Председател на БВС беше отправена устно, по телефона, като беше разяснено, че срещата ще се проведе в гр. Сливен, защото ще се съчетае с „Празника на прасковата”. Бяхме уведомени, че в срещата ще вземат участие инициаторът г-жа Десислава Танева-Председател на комисията по земеделието и горите в НС, д-р Мирослав Найденов - министър на МЗХ, Цветан Димитров - зам. министър на МЗХ и представители на БВС.
Въпреки неофициалният характер на поканата, с цел наистина да се обсъдят проблемните текстове и да се стигне до консенсусни решения, ръководството на съюза прие да участва в импровизираната дискусия. Реалността се оказа различна.
В часа на събитието разбрахме, че срещата е в разнороден и разширен формат, който включваше: Министър д-р Мирослав Найденов, който след около 30 минути се извини, че го чакат неотложни дела и си тръгна; Областният управител на Сливен; командированите от страна на БАБХ - д-р Дамян Илиев, д-р Пенчо Каменов и Емил Кръстев, Директорът на ОДБХ Сливен - с целия отдел здравеопазване; представителите на БВС - д-р Йордан Бойчев, д-р Георги Митев-гл.секретар, д-р Станьо Габаров-председател на Ямбол, д-р Трайко Алчев-председател на Стара Загора и д-р Вяра Гришина-председател на КВППЗ и представители на фермерски и други организации, които никой не си направи труда да представи - кой и кого всъщност представлява, нито да обясни в качеството си на какви присъстват на тази среща, след като не сме били уведомени с поканата и не са ни предоставени предварително техни становища по законопроекта.
Срещата започна с репликата от страна на домакините: „Хайде, дайте по вашето становище, с какво не сте съгласни в законопроекта?”, което предизвика неловко мълчание. Реакцията ни беше разбираема като се има в предвид, че до момента БВС официално е депозирал шест Становища по законопроекта, всяко от 12 до 15 страници, в които подробно и екзактно е отбелязано и мотивирано, с какво не сме съгласни, какви са конкретните ни предложения по спорните текстове и с които присъстващите би трябвало предварително да са запознати. Затруднението ни откъде да започнем идваше и от факта, че всеки един от присъстващите имаше свои приоритети и предпочиташе обсъждането да започне именно от тях. Министър Найденов предложи да започнем дискусията с това дали да е задължително членството в БВС. Д-р Бойчев отговори, че това не е тема засягаща фермерите, за да се дискутира в този формат. Фермерите подкрепиха изказването и заявиха, че това си е проблем на ветеринарните лекари и те не искат да взимат отношение по този въпрос.
Така дискусията премина към следващия основен въпрос, следва ли държавен ветеринарен инспектор да има правото да извършва или да участва в дейности, които са обект на контрол от БАБХ. Отне повече от час време да разискваме и разясняваме очевидното - заложено в законопроекта с промяната на ал.2 от чл.8 на сега действащият ЗВМД и твърденията на присъстващите, че промяната се отнасяла само за дейности по ДПП и обслужването на животновъдите в неблагоприятните райони.
Представителите на БВС отново категорично заявиха изразената в становищата си позиция, че смесването на функциите на контрол и изпълнение ще доведат единствено и само до негативни последици в различни аспекти, в т.ч. и за общественото здраве. В отговор г-жа Танева поиска от нас да дадем нови предложения за решаването на проблема, за да не останат непокрити от ветеринарно обслужване райони.
Д-р Гришина цитира два от вариантите за решаване на проблема предложени в едно от становищата на БВС, които са в духа на пазарните правила. Първият е МЗХ да обявява ежегодно публичен конкурс за ветеринарни практики, които да обслужват ферми в неблагоприятни райони, с повишен риск от възникване на бързо разпространяващи се /остри/ и екзотични заразни болести, като за целта се осигури съответен бюджет. Вторият вариант, който предложи БВС е за такива места или ферми да се осигури по-висок коефициент за заплащане на мероприятията.
Г-жа Танева изтъкна, че тези варианти не удовлетворяват държавата, а министър Найденов наблегна, че държавата е отговорна за безопасността на храните и опазване здравето на животните и хората от епизоотии. За това според тях на държавата трябвало да се даде възможност ветеринарни инспектори да покриват отдалечените ферми и населени места. На въпрос от наша страна, каква е дефиницията на „отдалечени”, отговорът беше „ами вие я дайте”. След като обяснихме многократно, че даването на възможност да се смесва контрол и изпълнение би довело до възможност за корупция, че това е конфликт на интереси и дадохме множество примери, в крайна сметка от страна на фермерите излезе репликата „ама ние сме съгласни да ни обслужва общинския лекар, защото това ще ни излиза по евтино!” Министър Найденов пък вметна, че министерството имало около 6 милиона лева и с тях могат да се направят общински ветеринарни болници. На това място отговорът от наша страна беше, че може би следващата стъпка е да се възстановят и ТКЗС-тата, което предизвика недоволство от страна на фермерите.
На въпрос от наша страна към д-р Д. Илиев, кой ще извърши във ферми, без сключен договор за обслужване с ветеринарен лекар, например секцио, отговорът беше „Аз, защото съм най-добрият хирург от тук присъстващите”, а на въпроса как ще оправдае полученото възнаграждение той отговори, че ще го прави безплатно!?
Фермерите изказаха и мнение, че искат „гаранция” от страна на практикуващия ветеринарен лекар, че животното им ще оздравее след като „си плащали”, а на отговора, че никой лекар не би могъл да даде подобни гаранции при лечението на дадено заболяване и за покриване на загубите поради смърт, съществуват застрахователни компании избухна взрив от недоволство, че това отново било свързано с разходи.
Междувременно, в хода на разговора бяхме уведомени, че според г-жа Танева срещата била официална и се записвала, като този факт ни беше съобщен час преди самия край на срещата продължила близо 3 часа.
След като присъстващите от страна на БВС заявиха категорично, че няма да променят становището си, че допускането на държавни инспектори да практикуват дейност, която им е вменено да контролират освен всичко останало е и антипазарно, г-жа Танева заяви, че в такъв случай на 03. Септември, Комисията ще вземе решение, каквото прецени. На въпрос от наша страна „Как държавата може да осигури пари за командировки на държавните служители, а не може да плаща на практикуващи лекари за същата тази дейност?”, отговорът беше „Защото така ще ни е по-евтино”.  Дали е така в действителност не стана ясно, тъй като конкретни разчети подкрепящи тезата, не бяха представени.
Следващата точка в дебата беше за това дали фермера да има право да назначава на трудов договор ветеринарен лекар и това не е ли в разрез с Директива 2005/36/ЕО на Европейската комисия и утвърдените стратегии и принципи на ФВЕ и ОИЕ. Г-жа Танева заяви, че тя подкрепя категорично искането на собствениците на големи ферми да си назначават лекари и те да им издават всички документи. На нашия въпрос: „Как тогава ще се гарантира свободата на ветеринарния лекар при вземането на независими решения, след като той е зависим от заплатата си?”, отговорът на Танева беше меко казано зашеметяващ. Според нея след като някой е инвестирал толкова много пари, то държавата трябва да направи така, че да му гарантира възвръщаемост. Репликата на д-р Бойчев беше: Това следва ли да бъде на всяка цена?”. Танева заяви, че трябва да се направи всичко възможно, за да може фермерския бизнес да просперира на всяка цена. Междувременно фермерите изтъкнаха, че настояват отстъпките и комисионните от продажба на ветеринарни лекарства да остават за тях, както и възможността да пазаруват ВМП от „магазина”, като също така споделиха, че издаването на ветеринарна рецепта не следва да бъде заплащано от тях..
На наш пример, как някои фермери се възползват от зависимостта на ветеринарния лекар обслужващ фермата му, като го принуждават да „рине лайната във фермата”, г-жа Танева възмутено отговори, „вие явно никога не сте били на пазара на труда, разбира се че ще ринете лайната, защото срамен труд няма. Аз съм с две висши образования и съм карала комбайн!”. Така и не разбрахме има ли г-жа Танева правоспособност да управлява комбайн и имала ли е към онзи момент договор, по който са й вменени подобни задължения, но на това място разумният диалог на практика приключи.
В края на срещата се разбра, че единственото постигнато съгласие по обсъдените текстове от законопроекта е фермерите да не сменят обслужващият ги ветеринарен лекар /ветеринарна практика/ по всяко време, а да имат право на това два пъти годишно. Така на в крайна сметка проектозакона ще влезе на обсъждане в КЗГ през м. Септември без да е постигнат консенсус по основните въпроси и при несъобразяване с изразеното професионално становище на практикуващите ветеринарни лекари, с направените от тях възражения, предложения и мотиви. За нас този законопроект си остава недалновиден и без ясна визия за резултатите до който ще доведе приемането му, без отчитане на рисковете и оценка на въздействието, както в икономически така и в социален план върху цялото ни общество.
Коментари
Вергюл Исмаил
07.08.2012г. 21:04ч.
Стана ясно, че никой(Държавата България) няма да се съобрази със становището на БВС! От тук на сетне какво ще се прави?! Фермерите (колкото и да се те) искат директна покупка без да заплащат за консултация със специалист! Явно водата трябва да се размъти още повече, че чак след това да се избистри, но кога?!? Някога и някъде в някоя друга държава ще да е!!! Сегашните управници инициират програми за превенция срещу изтичане на интелегентна и можеща работна ръка! Успех!!! Максимата "Разделяй и владей!" важи в пълна сила!
Владимир Солаков
01.08.2012г. 21:20ч.
Фрапираща некомпетентност.\r\nИ последната лудост: НАП и ДАНС щели да проверяват кой вдигал цените на месото и млечните продукти.\r\nЩели да почнат от производителите?????Смях от всякъде.Явно от жегата бая се изтрещява.
Георги Гавазов
01.08.2012г. 13:34ч.
Дали има някакво становище на FEV относно този проектозакон за промени във ветеринарния закон? Изобщо коментирана ли е ситуацията с FEV?
Анна Маркова
31.07.2012г. 17:25ч.
КръстИм се! НЕколко пъти! АХАХАХАХХАХАХАХАХХАХАХАХХАХА
Aнтон Петров
30.07.2012г. 12:29ч.
Благодаря за бързата реакция и правдивото отразяване на събитията,нека хвалбите на управляващите да си останат на официалната страница на ГЕРБ!