Вход за членове:

(29.12.2012)
Договорихме условията по Индивидуалните договори за 2013г с БАБХ
Буквално в последните дни на отминаващата 2012г. ръководството на БВС финализира преговорите с БАБХ относно условията на Индивидуалния договор за изпълнение на мерките по Държавната профилактича програма за 2013г. Няколко са новите моменти предвид предвижданите промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност. Единият е срока на договора, който остава плаващ. Договорихме също така, за първи път чипирането на конете да се извършва от практикуващите ветеринарни лекари, дейност която дълго време закононесъобразно се извършваше от държавни лекари.
Надяваме се, че договорените условия по договора ще удоволетворят в голяма степен всички колеги и ще спомогнат за успешната ни работа през новата година. 
 
 

Име на файла Размер Тип
ОБРАЗЕЦ НА ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР 2013 Г 107 Kb doc
Придружително писмо 37 Kb pdf