Вход за членове:

(24.10.2013)
ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА БВС
Уважаеми колеги, извънредна щеше да е ситуацията, ако членовете на БВС бяха елиминирани като изпълнители на мерките по ДПП, каквато опасност беше реална (присъстващите на срещата с МЗХ, ДФЗ, БАБХ и БВС добре знаят за какво става въпрос) и че всеки един от колегите в страната беше оставен на произвола на съдбата. Ръководството направи всичко възможно да се спаси ДПП-2013. При тази тежка икономическа ситуация в страната една нулева година за ДПП би имала пагубни последици за по-голямата част колегията и то преди настъпващия зимен период. Явно за определени колеги с възможности, това не е проблем, но за болшинството.........Тогава при провал, ръководството щеше да се атакува от същите „правозащитници”, че не е успяло да защити правото на труд на членовете си. Увлечени и опианени от своя стремеж да се представят, като морални лидери, стигнаха до абсурда да се призовава да не се зачитат ЗВД, Нотификацията на ЕК, Заповедта на министър Греков за изменение ДПП -2013 г., даже договорите по чл. 137а и чл. 137б, утвърдени от самите тях. Негативните и нереални послания винаги са по-примамливи и по-елементарни за възприемане, но те никога не водят до развитие и резултат!

Какви са реалните факти :

1. Нов ЗВД - Самопредложилата се работна група изготви предложения за промени в ЗВД (неприети и досега от Парламента на Р.България, докато през този период са минали четири поправки на ЗВД, предложени от БАБХ). Въпросните предложения, основно се занимават с премахването на утежнената според тях документация за животновъдите, което е явно в противоречие с интереса на колегите от практиката. Внушава се, че предложените улеснения ще приобщят животновъдите и работата на колегията ще бъде по-лека, но се забравя, че приобщени, те два пъти годишно могат да изритат всеки ветеринарен лекар, който не е по вкуса им. Явно се лобира за частни интереси на колеги, които се занимават и с животновъдна дейност.
Нов ЗВД с премахната участъкова система, ще бъде копие на ЗВД от 25.01.13 г. Не може да се иска промяна в Закон, за който в БВС няма единно мнение по фундаментални въпроси :
- искаме ли ВУ;
- искаме ли да администрираме практиката;
- искаме ли да закупим все още годната материална база и как.
Ако нямаме отговор и единно мнение по тези въпроси, няма да предизвикаме интереса на законодателите с искания от типа ГРД и пари от Бюджета, без никакви ангажименти и отговорности поети от БВС. Има реална опасност да се окаже, че предложенията за промени в ЗВД са били имитиране само за публична активност с масовка.

2. ГРД – премахването на ВУ, промени и начина на заплащане - от държавна поръчка за изпълнение на ДПП, в субсидирана услуга за земеделските производители, предоставена им чрез регистрираните ветеринарни лекари, сключили договори с тях. Спекулира се с колегите от хуманната медицина за техния ГРД, но при тях има Здравно осигурителна каса. Преди доста години за ветеринарната професия това беше Фонд епизоотии, който вече не съществува. Колегите с повече стаж знаят добре за функциите на този фонд. Заложи се за 2013 г. от МЗХ на Нотификацията, като сигурно средство за финансиране с реални пари, защото в досега действащият ГРД имаше изписани едни фалшиви 18 млн.лв, които всеки министър се чудеше от къде и колко да откъсне за да заплати труда ни в някакви неопределени срокове. Една добра за практиката Нотификация, ако е изработена с общите усилия на всички заинтересовани страни е гарантирано финансово обезпечаване, защото финансовата рамка задължително се утвърждава от МС на Р. България с постановление.

3. Тарифата по чл. 46в от ЗВД – много важен документ, осребряващ труда ни по мероприятията за изпълнение на ДПП. В новата Тарифа за 2014 г. ще се направи всичко възможно да се заложи платена дейност в интерес на колегите в клиниките и кабинетите за дребни и декоративни животни. В тази насока има вече направени първоначални консултации. Сегашната Тарифа е и добра финансова основа за новата, през 2014 г.

4. ДПП – изготвянето на ДПП за 2014 г. е крайъгълния камък за практикуващите колеги и едно неадекватно отношение на БВС, може само да игнорира Съюза от вземането на важните за практиката ни решения. За съжаление, има много подобни примери в кратката история на БВС. Повтарянето на стари стратегически грешки, напудрени винаги с лични амбиции, не са пътя към авторитета на професионалната ни организация. Трябва да повярваме в себе си, за да постигнем нещо по-добро за професията ни! Това е сред най-трудните задачи в дни на промяна и изпитания, тъй като изисква личната ни отговорност, за да докажем, че можем заедно. Както постоянството, така и успехът е процес, а нашият успех сме самите ние!
Всички спорни въпроси трябва и могат да бъдат решавани чрез диалог, чрез обсъждане. БВС трябва да има по всички въпроси обща официална позиция. Демонстриране на различия само с цел публична изява по въпроси, касаещи Съюза, създава прецедент, защото и при ново ръководство други могат да повтарят същото. Това не е начина да се защитава авторитета на БВС !

Очакваме конструктивен и смислен отговор и диалог от тези колеги, които имат възражения и претенции.

Уважаеми колеги, призовавам Ви, бъдете себе си, докажете силата на волята си и куража да сте личности !


доц. д-р Тодор Маринков
Председател на НС на БВС

Име на файла Размер Тип
Отворено писмо до членовете на БВС 2 Mb pdf