Вход за членове:

(13.11.2013)
ДО ПРОФ. ПЛАМЕН МОЛЛОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БАБХ
Проблемите с Нотификацията одобрена от ЕК, изготвянето на Тарифата по чл. 46в от ЗВД и изготвянето на Индивидуалните договори (ИД) и договора с БАБХ, забавиха изпълнението на ДПП и ПНЛБЖ за 2013 год. Това наложи редакция на ДПП за оставащите мероприятия за тази календарна година.
Според Нотификацията на ЕК, която е за срок от една година, втората и половина обхваща периода 01.01.2014 год. до 01.07.2014 год.
В интерес е на колегията и животновъдите, в началото на 2014 год. да се започне подписването на договора с БАБХ и ИД по области, което е гаранция за нормална работа и контрол по изпълнението на ДПП и ПНЛБЖ.
БВС счита, че за изготвянето на Тарифата и договорите за 2014 год. е нужно да се започнат своевременно контакти на БВС с БАБХ, за което е нужно Вашето разпореждане.
Разчитаме на Вашето коректно отношение и загрижеността Ви както за професията ни, така и за епизоотичната обстановка в страната.ДОЦ. Д-Р ТОДОР МАРИНКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА БВС