Вход за членове:

(22.12.2013)
О Т В О Р Е Н О П И С М О
1. Изплатени бяха на време за първи път от пет години назад заработените от нас суми по ДПП за 2013 год.

2. Утвърдена бе Тарифата(16700000лв) по която стават реални вече плащания по изпълнения на мерките по ДПП и ПНЛБЖ за 2013год.

3. Лично Министърът на земеделието и храните, по наше настояване, отмени изискването в Нотификацията, ветеринарните лекари сключели договори по ДПП да заплащат стойността на пробите за лабораторни анализи.

4. След аргументирано настояване от наша страна и ДФЗ се съгласи да се направят промени, в някои членове от Нотификацията в интерес и облекчаване труда на колегите .

5. Изготвиха се два кратки варианта на договори по чл.137а и 137б , както бе и желаниeто на колегията, изцяло съобразени с техните предложения.

6. Съгласуван бе ИД за регистрираните ветеринарни лекари, който ще сключат с БАБХ за изпълнение на мерките по ДПП и ПНЛБЖ за 2013 год., изцяло в интерес на колегията.

7. След няколко срещи в МЗХ, бе подписано редактирана ДПП и ПНЛБЖ за 2013год. от Министър проф. Греков и финансовата рамка за тази дейност.

8. За около два месеца бяха заработени от колегите сключили договори по чл. 137а и 137б близо седем милиона лева, които по споразумение им бяха преведени и изплатени до 20.12.2013 год.

9. В напреднала фаза са новите договори за 2014 год., които в началото на януари ще бъдат изпратени за стартиране на договарянията и най-вече за оформянето на документацията на земеделските производители.

10. С писмо до Министерството на икономиката и енергетиката( техен изх. №62-00-37-04.07.2013 г.) БВС защити неоснователното искане на ЕК да отпаднат минималните цени в ценоразписа на съюза.

11. На извънредно Общо събрание се прие Устава на БВС, което четири години не беше направено.

12. Прие се Правилника за работа на фондовете, структурира се Съвет за управление на фондовете нещо, което предното ръководство умишлено протака две години.

13. Сключиха се договори за реклама на страницата на сайта.

Ето какво свършиха тези, които се самообявяват за ”спасители” – 2013 г.:

1. Упорито се противопоставяха и агитираха по форуми срещу споразумението, което трябваше да подпишем от 01.05.2013г. с ОДБХ за правото да издаваме ВМС и маркировка на животните по цени от Минималния ценоразпис на БВС. Това до излизането на Тарифата щеше да осигурява доходи на колегията.
Повечето от агитаторите го подписаха и коментариите се преустановиха.

2. Проведоха истерична антикампания срещу договорите по чл. 137а и 137б, като анатемосваха тези, които заявяваха, че ще подпишат. Накрая всички подписаха, като някои в процеса на агитацията са раздавали договори на животновъди да ги подписват. Явно важното е да се прави суматоха, за да изглежда, че нещо се върши.
Идеята да се провали подписването на ИД по ДПП и от там да се компрометира ръководството несработи. След приключването и отчитането на кампанията по ДПП обаче, отново на 13.12.13г. на дневен ред излезе патриотизма за ветеринарната кауза, чрез подновяване на извънредните НС на БВС.
Странното е, че тези които обвиняват ръководството във всички възможни грехове, същите те се възползваха много добре от договорите изработени, утвърдени и съгласувани от това ръководство, дори някои от тях подписаха с животновъди починали преди две години и успяха да вземат за по малко от два месеца шест хиляди кръвни проби от несъществуващи животни, с което доведоха до налагане от ДФЗ на коефициент на редукция на лабораториите и станаха „клиенти” на компетентните държавни органи.

3. Групата за изработване на промени в ЗВД, която бурно афишира дейността си-тихо премълча, че по внесените предложения за промени в Комисията по земеделие в НС от няколко месеца има пълно мълчание. Явно предложенията не са заинтересовали членовете на Комисията, защото и те са разбрали, че нов Закон с премахната участъкова система, ще бъде копие на ЗВД от 25.01.2013 год.
Това тяхно задължение те елегантно прехвърлиха на новосъздадения Висш Ветеринарен съвет към МЗХ.
Инициаторите явно са разбрали, че са вкарани в глух коловоз , но важно е колегите засега да повярват, че нещо се прави в техен интерес.

Време е да се каже ясно от имащите претенции към ръководството на БВС какво, кога и кое не е реално извършеното според тях. Ще им бъде трудно, ако са честни със себе си.
От разнобой и егоистични съображения се стигна до излизането на нов ЗВД, от което ние всички сме потърпевши.
Да не позволяваме амбиции да заглушат разума ни, който трябва да е стожер за съхраняване на единен БВС!
Бъдете себе си, уважаеми колеги и доказвайте силата на волята и куража да сте личности !
Сблъсаците и конфронтациите никога не са водели и няма да доведат до нещо позитивно!
Трябва да се намери верния път за обсъждане на проблеми и общи действия!
Няма невъзможни неща! Това е тест за нас - какви сме и какво искаме и можем заедно!
С обща воля и подкрепа ще защитим достойно интересите на членовете на БВС в този труден за колегията и страната момент!!!


ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА БВС: Доц. д-р Тодор Маринков
                                                 Д-р Петър Дойчев
                                                 Д-р Георги Митев