Вход за членове:
Архив актуално 2013(29.04.2013)
Относно:Писмо на Изпълнителния директор на БАБХ за спиране изпълнението на Държавната профилактична програма за 2013 г.


(29.04.2013)
Относно:писмо изх. № 2857 Ю от 26.04.2013 г. и заповед № РД-11-502/26.04.2013 г. на Изп. директор на БАБХ.


(26.04.2013)
Съобщение

След проведена среща на ръководството на БВС и министъра на земеделието и храните,се договориха:

 Разплащането за първо тримесичие на 2013 год.ще се извърши на 29.04,2013 год.,напомняме, че фактурите трябва да бъдат пуснати в ОДБХ до 10 часа на 29.04.2013 год.

От ръководството(26.04.2013)
На 25.04.2013 год. в Министерството на земеделието и храните се проведе среща на министър проф. Ив. Станков, зам. министър Цв. Димитров и техния екип от юристи, представители на БАБХ- д-р П. Каменов, д-р Тихомир Тодоров, юристката – г-жа Анита Пашова и представителите на БВС-доц. Т.Маринков, д-р П. Дойчев и д-р Г. Генов. Взеха се следните решения:


(26.04.2013)
Ръководството на БВС ще се срещне с ръководството на БАБХ
На 29.04.2013 год.ще се проведе среща на ръководството на БВС с ръководството на БАБХ за финализиране на преговорите.


(25.04.2013)
Федерацията на ветеринарните лекари в Европа (FVE), в сътрудничество с ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз и с подкрепата на Европейската комисия, организира конференция под надслов:  "Грижа за здравето и благосъстоянието на риба,Решаващ фактор за успех на аквакултура."

Събитието ще се проведе на 16-ти и 17-ти Май 2013 в Брюксел (международен Auditorium-Boulevard Roi Albert II 5, B-1210 Brussels).

 
(20.04.2013)
     Уважаеми колеги,

     Във връзка с провеждането на извънредното Общо събрание на БВС, насрочено за 17.05.2013 г. в гр. Стара Загора, напомням, че Областните колегии трябва да проведат Общи събрания за избор на делегати, като всички документи по избора на делегатите следва да се представят в офиса на БВС в гр. София до 12. Май 2013 г. включително.

     Предложения свързани с промени в устава изпращайте до членовете на комисията по нормативни документи:(11.04.2013)
РЕШЕНИЕ №1 НА ОБЩОТО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО ЧЛЕНСКИЯ ВНОС

Уважаеми колеги, във връзка с Решение №1 на Общото отчетно изборно събрание на БВС, проведено на 30.03.2013 г., в гр. София, Ви умедомяваме, че членският внос се променя от 1 април на 10 лв. месечна вноска.

Според Решение №3, предплатения до края на годината членски внос да бъде приспаднат съобразно определения нов размер.

Д-Р ГЕОРГИ МИТЕВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР(07.04.2013)
Уважаеми колеги,


На 04.04.2013г. се проведе работна среща между ръководствата на БВС и БАБХ.
Разговорите доведоха до следното:(03.04.2013)

Уважаеми колеги,

Във връзка със заплащане на труда ни за първото тримесечие на 2013г. е необходимо в срок до 08.04.2013г. да представим на ОДБХ необходимите отчети за извършените от нас мероприятия,включително и тримесечните ветеринарно санитарни доклади.(27.03.2013)

Колеги, 

Уважаеми колеги, от 21.01.2013г. водим преговори с МЗХ, ДФЗ и БАБХ по отношение на схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделските стопани свързани с идентификацията на животните и изпълнение на мерките по ДПП и ПНЛБЖ.
До момента са проведени три работни срещи, на които за съжаление не се стигна до никакви конкретни решения.

Ние не искаме нищо друго освен:

Ясни и конкретни правила за работа.
Практикуващите ветеринарни лекари да носят отговорност единствено и само за своите действия.
Да не ни се вменява чужда вина.
Да ни бъде заплащан своевременно и достойно положения труд.

Както ще видите в приложението, тези няколко нормални желания не са взети предвид в нито един от проектите, въпреки нашите мотивирани аргументи.
Защитени са интересите на останалите заинтересовани страни, но не и нашите.
На 26.03.2013г. около 17 часа, получихме последния работен вариант на проект.
До 29.03.2013 трябва да предоставим, нашите виждания и бележки по него, което ще направим своевременно, както винаги досега.

Предлагам на вашето внимание всички проекти включително и последния с нанесени по него работни бележки и въпроси.
Очаквам вашите коментари и предложения.
Д-Р Йордан Бойчев

 (11.03.2013)

Факултета по ветеринарна медицина на Белградския университет и Ветеринарната камара на Сърбия организират ХV Регионален симпозиум по клинична патология и лечение на животни.

"Clinica Veterinaria 2013" ще се проведе на 24-26 май 2013г. в Белград. Лектори са изтъкнати колеги от академичните среди от Сърбия и други страни (можете да ги видите в приложената програма).(08.03.2013)

След активната позиция на ръководството на БВС и интензивната работа и диалог с Министерството на земеделието и храните, нашата организация стана член на консултативният съвет по животновъдство. Това ще ни помогне да бъдем в пряк диалог с всички имащи интереси в сферата на животновъдството и ще ни даде възможност още по-сериозно и ползотворно да взимаме участие при провеждане на секторна политика в тази област.

 (01.03.2013)
Въпреки изпратеното писмо до Президента Росен Плевнелиев за участие на представители на БВС в консултативния съвет към Президента, не бяхме поканени за участие. За нас това е неприемливо, още повече че не ни беше изпратен отговор, какъв е критерия за избор на участниците в консултативния съвет към Президента. 


(30.01.2013)
Във връзка със Заповед РД 11-79 от 25.01.2013 на изпълнителния директор на БАБХ за сформиране на курсове за идентификация на еднокопитни животни и постъпили многобройни запитвания от страна на членове на Български ветеринарен съюз относно задължителния характер на тези курсове, проведохме юридически консултации, които установиха следното:
 
Писмото до БАБХ