Вход за членове:
Архив новини 2014


(23.12.2014)
 Уважаеми колеги, на Вашето внимание - спешно писмо до Председателите на ОК от Д-р Трифон Цветков(20.11.2014)
на която беше връчено писмо с изх. № 147/20.11.2014 г.
Председателя на БВС проведе среща и с Зам. министъра на земеделието и храните г-н Цветан Димитров, на която се уточни през следващата седмица в работен порядък да се обсъдят и решат поставените в писмото въпроси с участието на Зам. изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев.


(12.11.2014)
 ПРОТОКОЛ
от заседание на работна група за изменение на Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България във връзка с процедура за нарушение № 2013/2265, създадена със заповед на министъра на земеделието и храните Заповед РД09-632 от 29.09.2014 г.
Първо заседание на работната група –
11.11.2014 г., зала 400 в сградата на Министерство на земеделието и храните, 11, 00 – 12, 40 часа


(30.10.2014)
Във връзка с направено запитване от д-р Янчо Кантарджиев относно изпращане на електронни справки до ОДБХ за използваните ВМП, изразявам следното становище:


(30.09.2014)

Уважаеми колеги,

бланки на жалба до омбудсмана на Република България.(22.09.2014)
 Уважаеми колеги, публикуваме решенията от проведеното на 21.09.2014 година заседание на Националния съвет на БВС, за да бъде запозната своевременно колегията с тях. Протоколът от проведеното заседание ще бъде качен по-късно в съответния раздел.

(09.09.2014)
Уважаеми колеги,
във връзка с Ваши запитвания, Ви предлагаме образец на жалба срещу мълчалив отказ за предоставяне на достъп до ВетИС.
Следва да се има в предвид, че жалбата е само срещу МЪЛЧАЛИВ ОТКАЗ, т.е. има подадено заявление, но след 14 дни няма никакъв отговор,нито да, нито не.Ако има отрицателен отговор, т.е. отказ - жалбата е срещу изричния отказ и малко трябва да се преработи, но това може да стане само с оглед всеки конкретен случай.
От Ръковдството
 (02.09.2014)

 Уважаеми колеги, 

публикуваме темите на протеста. Същите са изпратени до всички животновъдни организации.(02.09.2014)

 Уважаеми колеги,

публикуваме текста на писмото до ЕК:


(12.08.2014)
 Интервю с Председателя на БВС след проведената среща в МЗХ на Министъра на земеделието с браншови организации


(08.08.2014)
 Уважаеми колеги, предоставяме ви изготвеният от юриста на БВС документ  - Уведомление за отказ от договор: