Вход за членове:
Архив актуално 2014

(12.08.2014)

Уважаеми колеги,  

на 12.08.2014г. се проведе дирекционен  съвет на БАБХ, с участието на директорите и началниците на отделите здравеопазване на ОДБХ, на който е заявена категоричната позиция за изпълнение на заповед РД11-1309/07.08.2014г. на изпълнителния директор на БАБХ.

Дадено е указание да се атакуват за пореден път регистрираните ветеринарни лекари да подпишат договори с ОДБХ за изпълнение на ДПП-2014г. на база на старите ветеринарни участъци.
Това е поредното доказателство за груб натиск и нарушаване законите в страната от БАБХ.
БВС ще подкрепи и защити ветеринарните лекари-държавни служители, чиито конституционни права са нарушени, със задълженията които им се вменяват в цитираната заповед.

Колеги, не се подавайте на внушения и заплахи!
Длъжни сме да защитим професиолналната си позиция и да спазим решенията на Националния съвет.

Време е за организиране на мащабен протест пред БАБХ.
 
 За датата и часа ще бъдете уведомени допълнително.

От Ръководството

 
 
 


 

 (11.08.2014)
 За редовно заседание на ККПЕ

(05.08.2014)
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОК ВСИЧКИ
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Във връзка със сложната епизоотична обстановка в страната по отношение на заболяването Син език, моля да предоставите на електронната поща на БВС справка, която да съдържа:

1. Има ли официално обявено заболяване на територията на Вашата област, в кои населени места и какъв е броя на умрелите (унищожени) животни.
2. Вземат ли се кръвни проби за изследване и установяване на заболяването.
3. Извършва ли се необходимата профилактика за ограничаване разпространението на заболяването.
4. Констатирани ли са нови случаи на заболяването, които не са обявени, в кои населени места и какъв е размера на загубите.

Моля да представите справката на електронната поща на БВС към 05.08.2014 г., която е необходима за доклад пред Министерски съвет във връзка с уточняване на действителното разпространение на заболяването Син език.

За всеки нов случай след тази дата моля своевременно да ни уведомявате.

Д-р Трифон Цветков
Председател на НС на БВС


(30.07.2014)
О Б Я В А
На основание чл. 27, ал. 1 от Устава на БВС, свиквам РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на НС на БВС на 04 август 2014 г., от 11.00 часа, в гр. Лясковец, обл. В. Търново, в хотел Лесопарка” / справки Д-р Спасова, тел. 0878153074/, при следния дневен ред:
 
1. Анализ и контрол по изпълнението на Решения № 1, 2 и 3, по Протокол от проведено неприсъствено гласуване от 07.04.2014 г. на НС и вземане на произтичащите от това решения;
Докладва: Председател на НС на БВС д-р Цветков и Председателите на ОблС
 
2. Приемане на проекто бюджет на БВС за 2014 г. и утвърждаване на бюджетната рамка на ОК за 2014 г.;
Докладва: Председател на НС на БВС д-р Цветков
 
3. Предложение за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Фондовете на БВС;
Докладва: Зам. Председател на НС на БВС Д-р Дойчев
 
4. Разни.

Моля отсъстващите по обективни причини членове на НС на БВС да предоставят пълномощно по утвърдения образец.


Д-р Трифон Цветков

Председател на НС на БВС

30.07.2014 г.(22.07.2014)
 Уважаеми колеги,
 
 
              Във връзка с упражняваният психологически натиск от страна на служители на ОДБХ, които се опитват да принудят практикуващите ветеринарни лекари да подписват Покани за сключване на договори и Декларации за отказ от сключване на договори, на основание на Становището на юриста на БВС, настояваме да проявите твърдост и самочувствие и да отказвате да подписвате каквито и да е било подобни документи. Те нямат никаква юридическа стойност и целят за пореден път да ни разединят, като ни принудят още един път (кой ли пореден) да измъкнем ветеринарната администрация от ситуацията, създадена от самата нея.
                Ние не отказваме да работим, ние отказваме предложените ни Тарифа и Договори с коефициент на редукция, ние отказваме да работим при условия на тотално погазване на законността в нашата дейност. За това всеки директор на ОДБХ е уведомен за общото решение на колегите по области и не е необходимо, дори е вредно поддаването на натиска.
         Колеги, нека покажем, че само ние сме в състояние да извършим дейностите по профилактика! Нека докажем, че БАБХ без нас не е в състояние да се справи с тези дейности! Нека отстоим правото си на достойно заплащане и извоюваме законност в нашата работа!

    От Ръководството на БВС(02.07.2014)
Уведомяваме Ви за своевременната реакция на Президента на Република България във връзка с наше писмо с изх. №89/26.06.2014 г. относно епизоотичната обстановка в страната.(25.06.2014)
За запознаване с целта на протеста и начина на организирането му прилагаме Уведомление, което съдържа всички данни за това. При неяснота и за уточняващи въпроси запитвания може да направите на посочения в Уведомлението телефон.

Д-р Илия Чобанов, Главен секретар на БВС
(02.06.2014)

Проведена на 02.06.2014 г. в БТА.

 (30.05.2014)
Пресконференция на Българския Ветеринарен Съюз на 02.06.2014г. от 11.00 ч. в БТА
Тема: Българския Ветеринарен Съюз обявява тревога:
1. Кой има интерес от унищожаването на българското животновъдство и ветеринарната професия в България?
2. Как Българската агенция по безопасност храните осъществява контрола на храните по цялата хранителна верига?
3. Защо с предложения проект на Тарифа е застрашено изпълнението на Държавната профилактична програма за 2014г?
4. Защо Министерство на земеделието и храните не оценява адекватно сложната епизоотична обстановка в страната, когато по цялата западна и южна граница сме застрашени от нахлуване на екзотични болести по животните?
5. Българският Ветеринарен Съюз в продължение на година и половина търси отговор от Българска агенция по безопасност на храните защо се укриват огнища на Туберкулоза по Говедата в България?

На всички тези и други въпроси ръководството на БВС ще даде отговор.


Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
Председател на НС на БВС
 


(21.05.2014)
Във връзка с писмо изх.№065/08.05.2014г. на Председателя на БВС до Г-н Явор Гечев-Зам.Министър на МЗХ, Тарифата за определяне на цените, които се заплащат за изпълнение на ДПП през 2014г, която беше утвърдена от Министър Греков е спряна.
Същата е върната в БАБХ с указание за разработване на единна Тарифа за обезпечаване изпълнението на ДПП за 2014г. при финансова рамка не по-малка от тази през 2013г.
От Ръководството


(16.05.2014)
ПОКАНА
НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ИНСТИТУТ- СОФИЯ
Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да Ви поканим на среща на ВИПУСК`74, която ще се проведе на 07 юни 2014 г.
Сборният пункт е пред ректората на бившия ВМИ-София от 13,00ч.
Моля, за улеснение на организаторите, потвърдете присъствие на
д-р Даньо Данев на тел.: 0888/98 39 49 или на имейл da4e@abv.bg.
В името на нашите спомени, нека се върнем към отлетелите дни!
Заповядайте, очакваме Ви!

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ:
(15.05.2014)
ОБЯВА
На основание чл.16 от ЗСОВЛБ свиквам редовно заседание на ККПЕ на 20.05.2014 г., което ще се проведе в гр. Стара Загора, к-с „Тифани“ до магазин БИЛА от 11.00 часа, при следния дневен ред:
1.Отчет за дейността на ККПЕ за периода 14.03.2014 г. - 20.05.2014 г.;
2. Решение във връзка с решение на мандатната комисия от общото събрание на БВС от 29.03.2014 г.
3. Разглеждане финансовата дисциплина на БВС.
4. Разглеждане на жалби.

Д-Р ТОДОР ТОДОРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ККПЕ
(09.05.2014)
Уважаеми г-н министър,
В свое изказване, публикувано на сайта на ФЕРМЕР БГ на 03.05.2014г, отправихте сериозно обвинение към практикуващите ветеринарни лекари, които съгласно ЗСОВЛБ са и членове на Българския Ветеринарен Съюз.
Вашето изказване бе, че „животновъдите не получават коректната, навременната, точната помощ от частнопрактикуващите ветеринарни лекари”. Твърдението Ви е неточно, некоректно и обидно за практикуващите ветеринарни лекари.
Неточно, защото към настоящия момент има ПРАКТИКУВАЩИ, а не ЧАСТНОПРАКТИКУВАЩИ ветеринарни лекари. И ако смятате, че има и ветеринарни лекари, които практикуват и са на държавна работа, то факта, че го правят в разрез със ЗСОВЛБ, който изисква ВСИЧКИ ПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ да членуват в БВС, говори достатъчно за това – кой е отговорен за съществуващото положение.
Некоректно – защото не е коректно да правите заключения без аргументи и без да бъде дадена възможност за защита срещу квалификациите „некоректна, ненавременна, неточна помощ”. Още по-малко пък – под един знаменател да поставяте цяло едно съсловие.
Обидно – защото прехвърляте вината за неуредиците във ветеринарномедицинските дейности само върху практикуващите ветеринарни лекари. Прикривайки (или поне - не назовавайки) всичките пропуски в това отношение от страна на ветеринарномедицинската администрация, а също и на Министерството на земеделието и храните.
Българският ветеринарен съюз настоява за опровержение на това ваше твърдение. В противен случай си запазва правото на публична защита на всички свои членове - коректни и точни ветеринарни лекари, оказващи навременна помощ – винаги, когато им е била поискана.

Д-р Трифон Цветков
Председател на НС на БВС


(08.05.2014)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕЧЕВ,

Днес 08.05.2014 г. по време на нашия разговор с Вас, бях информиран за публикация в сайта на fermer.bg на проект на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2014 г. Този проект за Тарифа ще взриви обстановката в професионалната гилдия на практикуващите ветеринарни лекари.
Силно се надявам, че ще изпълните поетия ангажимент да спрете този проект и да бъде представен проект на единна Тарифа приета във вида и размера от Министерски съвет през 2013 г.

Приложение: www. fermer.bg
 
С уважение,
Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА БВС
 


(23.04.2014)
Г-н Стоян Ненчев - Областен управител на област Разград;
Г-жа Татяна Буруджиева - Народен представител от област Разград;
Г-н Явор Гечев - Зам.министър на земеделието и храните;
Д-р В.Атанасов - от МЗХ.
От страна на БВС участваха:
Д-р Досев, Д-р Атипов, Д-р Колев, Д-р Щерев, Д-р Александров, Д-р Обидински от ОК-Разград;
Д-р Халид, Д-р Радев, Д-р Бойчев, Д-р Чакъров от ОК-Силистра;
Д-р Арсов от ОК-Търговище;
Д-р Стамов от ОК-Шумен;
Д-р Тончев, Д-р Манолев от ОК-Русе.
В срещата участва и Председателя на НС на БВС Д-р Трифон Цветков.
Целта на срещата беше да се получи отговор от Зам.министъра на земеделието и храните Г-н Явор Гечев на поставените въпроси от ОК на БВС-Разград :