Вход за членове:
Архив актуално 2014

(09.01.2014)
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Във връзка с подготовка на изпълнението на ДПП и ПНЛБЖ за 2014 г. Ви информираме, че тази и следващата седмица се водят интензивни срещи и разговори с БАБХ относно обема на дейностите по ДПП-2014 г., Тарифа-2014г, договорите по чл. 137а и чл. 137б със земеделските стопани и индивидуалния договор с БАБХ. Ще получите своевременна информация при финализиране на гореспоменатите документи.

От Ръководството


(06.01.2014)
Предоставяме Ви за информация работен вариант на договори по чл. 137а и чл. 137б.
Изпращайте Вашите предложения относно договорите до 12.00 часа на 09.01.2014 г. на адрес: bvsbg@abv.bg.
 
От Ръководството