Вход за членове:
Архив актуално 2017

 
(29.12.2017)

В изпълнение на постигнатите в Брюксел договорености на Председателя на НС на БВС Д-р Трифон Цветков с представителите на съсловните организации на Балканските страни, през месец декември 2017г. в София се проведоха срещи на ръководството на БВС с ръководствата на Турския Ветеринарен Съюз и Македонския Ветеринарен Съюз.

Приложение: Срещи на ръководството на БВС с ръководствата на Турския Ветеринарен Съюз и Македонския Ветеринарен Съюз.(18.11.2017)
От 09.11.2017 г. до 11.11.2017 г. в Брюксел се проведе Общо събрание на съсловните ветеринарни организации на страните членки на FVE.
 
При откриването на форума, президентът на FVE д-р Рафаел Лагенс в приветственото слово към делегатите, отдели специално внимание на Българския Ветеринарен Съюз, който той определи за “Новото лице на България във FVE „ и даде думата на председателя на БВС д-р Трифон Цветков за представяне на съюза.

В своето слово д-р Цветков поздрави делегатите и отбеляза, че БВС е създаден със закон през 2007г. и връчи мемурандум на президента на FVE за правния статут на БВС.
 


(03.11.2017)

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

       Публикуваме покана за семинар на БАВЛДЖ под егидата на WSAVA на 04.11.2017г. /Събота/, ТУ-ВМФ, зала № 6, Стара Загора на тема: Гастроентерология при котките.

От Ръководството(24.10.2017)
ОБЯВА
 
На основание чл.16 от ЗСОВЛБ свиквам редовно заседание на ККПЕ на 10.11.2017 г. /петък/, което ще се проведе в гр. Стара Загора в Комплекс „Тифани“ от 10.30 часа, при следния дневен ред:
  1. Отчет за дейността на ККПЕ за периода от 15.03.2017 г. до 10.11.2017 г.;
  2. Разглеждане на решенията на НС;
  3.  Разглеждане на жалби, сигнали и запитвания в ККПЕ;
  4. Избор на докладчици за извършване на финансова проверка на БВС;
  5. Разни.

Моля, в срок до 31.10.2017 г. членовете на ККПЕ да изпратят имейл за потвърждение на присъствие към Председателя на ККПЕ.


д-р Тодор Тодоров
Временно изпълняващ длъжността Председател на ККПЕ(20.09.2017)
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
 
На 20.09.2017 г. в София бе учредена "Българска Асоциация на Ветеринарните Лекари за Продуктивни Животни" ( БАВЛПЖ ) от членове на Българския ветеринарен съюз, които обслужват продуктивни животни. Асоциацията е юридическо лице - сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано съгласно разпоредбите на закона за юридическите лица с нестопанска цел.
БАВЛПЖ е доброволна, независима, самофинансираща се и самоуправляваща се организация. Предстои регистрация на Асоциацията.
Снимка на учредителите на БАВЛПЖ. На първият ред от ляво на дясно новоизбраното ръководство на Асоциацията: д-р Ангел Мавровски от ОК на БВС Плевен, д-р Димитър Цанков от ОК на БВС Видин -секретар, д-р Мирослав Ямалиев от ОК на БВС Кърджали - зам.-председател, д-р Мирослав Първанов от ОК на БВС Враца - председател и д-р Димитър Стоянов от ОК на БВС Монтана.

От Ръководството


(29.08.2017)

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Излезе новият брой на списание „Ветеринарна практика“.
Предлагаме на Вашето внимание:(31.07.2017)

Уважаеми колеги,

В отговор на писмо  Изх. № 056/12.06.2017 г. на Председателя на НС на БВС д-р Трифон Цветков, до Министъра на земеделието, храните и горите г-н Румен Порожанов, Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев и Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие"- РА г-н Живко Живков, ПУБЛИКУВАМЕ писмо изх. № 4475-ЗЖКФ/28.07.2017 г. от Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев до Директорите на ОДБХ за изпълнение на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 – 2018 г.
 
От Ръководството


(12.07.2017)

Уважаеми колеги,

 В отговор на писмо с Изх. № 056/12.06.2017 г. на Председателя на НС на БВС д-р Трифон Цветков, до Министъра на земеделието, храните и горите г-н Румен Порожанов, Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев и Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие"- РА г-н Живко Живков, публикуваме докладна записка от Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев до Министъра на земеделието, храните и горите г-н Румен Порожанов.
 
От Ръководството


(14.06.2017)

Уважаеми колеги,

Публикуваме писмо с Изх. № 056/12.06.2017 г. на Председателя на НС на БВС д-р Трифон Цветков, до Министъра на земеделието и храните г-н Румен Порожанов, Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев и Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие"- РА г-н Живко Живков.

От Ръководството(27.04.2017)

Уважаеми колеги,

На 26.04.2017г. във връзка с писмо Изх.№2435-ЗЖКФ/24.04.2017г. на Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев се проведе работна среща в ЦУ на БАБХ на която беше представена презентация на тема „Първи и втори етап от изпълнението на План за действие на България за укрепване на схемата за тестване на качеството на суровото краве мляко“, която ви предоставяме за информация.

Приложение: Презентация
 
От Ръководството(25.04.2017)

Уважаеми колеги,

Публикуваме писмо от Изпълнителния директор на БАБХ  д-р Дамян Илиев и НАРЕДБА № 2 от 23.02.2017 г. за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол.

От Ръководството(13.04.2017)
СКРЪБНА ВЕСТ
На 12.04.2017 г. след кратко боледуване ни напусна МАРИАНА ПЕТКОВА ТОДОРОВА - Главен счетоводител на БВС
Отиде си един добър, работлив и отзивчив човек водил до последните си дни счетоводната отчетност на Българския Ветеринарен Съюз.
Ние ще я запомним с нейния благ характер и отзивчивост, когато всеки един от нас е търсил нейната помощ.
Ветеринарномедицинската колегия на Българския Ветеринарен Съюз изказва своите съболезнования на семейството на г-жа Тодорова.
Поклон пред светлата и памет!

Национален съвет на Българския Ветеринарен Съюз
София, 13.04.2017 г.

 


(30.03.2017)
Уважаеми колеги,

Публикуваме покана от фирма „Минтех Ко“ ЕООД гр. София, която заедно със „Ставрополска биофабрика“ Русия и ВМФ при ТУ Стара Загора, организират от 11.00 часа на 04. 04. 2017-та година в гр. Стара Загора, Тракийски университет, зала „ Паразитология“ , представяне на ваксина „ ТРИВАК “ – Поливалентна лиофилизирана ваксина срещу инфекциозен ринотрахеит, мукозна болест – вирусна диариа и параинфлуенца - 3 по говедата, производство на „Ставрополска биофабрика“ Русия.

Приложения:

- Покана от фирма „Минтех Ко“ ЕООД

- Проспект на ваксина „Тривак“


От Ръководството


(27.02.2017)

ДО                                                                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОК НА БВС

Уважаеми колеги,

Публикуваме писмо на Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев до Директорите на ОДБХ относно изпълнение на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016-2018г. за 2017г. и представяне на документация за извършените от регистрираните ветеринарни лекари мероприятия през месец Декември 2016г. за представянето и в Държавен фонд "Земеделие" .

Приложения:

1.Писмо от Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев до Директорите на ОДБХ;                                                                                                                                                   2.Приложение №1 - Справка за сключени договори за изпълнение на НППНКЛБЖЗ за 2017г.;
3.Приложение №2 - Становище на официалния ветеринарен лекар отговорен за здравеопазването на животните в съответната община за всеки РВЛ - Образец ЗХОЖКФ-183А;
4.Приложение №3 - Справка за съответствие на мероприятията;
5.Приложение №4 - Справка-електронен вариант на Образец ЗХОЖКФ-183А;
6.Приложение №5 -Списък на регистрираните ветеринарни лекари сключили договор,на които е издадено становище Образец ЗХОЖКФ-183А-Приложение-5;

От Ръководството(17.02.2017)

Уважаеми колеги,

Публикуваме интервю на главния редактор на сп."Ветеринарна практика" д-р Иван Манга с Изпълнителния директор на FVE д-р Ян Ваартен.


Д-р Ваартен, каква информация имахте за Българския ветеринарен съюз преди днешната среща с неговото ръководство?
- Аз, зная че Българския ветеринарен съюз е създаден през 2008 г. и познавам бившия президент на Регионалната комисия за Европа при Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) проф. д-р Никола Белев, но не знаех, че българските ветеринарни лекари имат химн и 14 декември е техния официален празник. Имах обща информация за българската ветеринарна служба. В миналото в някои случаи беше почти невъзможно да се разбере какво е разграничението между двете организации - Българския ветеринарен съюз и Съюза на ветеринарните лекари в България. Затова днешната среща беше много полезна, за да си изясня тези неща.

След водените разговори днес разбрахте ли, какво искаме да ни помогне Европейската федерация на ветеринарните лекари?

- Днешната среща беше много полезна, за да се изяснят нещата. Добих обща представа къде са трудностите, които вие изпитвате в момента. Не мисля, че веднага ще се намери разрешение на всички проблеми, но можем да ви помогнем за достигането на правилните решения.

Можем ли да разчитаме редовно да получаваме информационни материали от Европейската федерация на ветеринарните лекари за новата рубрика на списанието „Новини от FVE”?

- Разбира се за нас ще е удоволствие да ви предоставяме информацията. Това е много важно, тъй като по този начин ще използваме изданието на Българския ветеринарен съюз – списание „Ветеринарна практика“, за да комуникираме с българската ветеринарна общественост. Списанието ще бъде включено в нашия списък, за да ви предоставяме директно и редовно новини.

Кога можем да Ви очакваме отново в България?
- Надявам се да се върна скоро при Вас с нашия президент, евентуално април – май.
 (13.01.2017)
Уважаеми колеги,

Във връзка с публикуваното на 06.01.2016г. на сайта на БВС писмо на Председателя на БВС до Г-жа Десислава Танева – Министър на МЗХ, д-р Цветан Димитров - Зам. - Министър, Д-р Дамян Илиев - Изпълнителен директор на БАБХ и поетите ангажименти на проведената на 28.12.2016г. среща, на 11.01.2017г. се проведе заседание на УС на ДФ Земеделие, на което с Протокол №107/11.01.2017г. се взе решение за изплащане на всички задължения към регистрираните ветеринарни лекари.

Приложение:
1. Протокол №107;
2. Указания за прилагате на схема на държавна помощ;
 
От Ръководството


(06.01.2017)

Уважаеми колеги,

Публикуваме писмо на Председателя на НС на БВС д-р Трифон Цветков до Министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева, Заместник-министъра на земеделието и храните д-р Цветан Димитров и Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев.

От Ръководството