Вход за членове:

(13.01.2017)
ВАЖНО!!!

Уважаеми колеги,

Във връзка с публикуваното на 06.01.2016г. на сайта на БВС писмо на Председателя на БВС до Г-жа Десислава Танева – Министър на МЗХ, д-р Цветан Димитров - Зам. - Министър, Д-р Дамян Илиев - Изпълнителен директор на БАБХ и поетите ангажименти на проведената на 28.12.2016г. среща, на 11.01.2017г. се проведе заседание на УС на ДФ Земеделие, на което с Протокол №107/11.01.2017г. се взе решение за изплащане на всички задължения към регистрираните ветеринарни лекари.

Приложение:
1. Протокол №107;
2. Указания за прилагате на схема на държавна помощ;

Име на файла Размер Тип
Protokol_107_ot_11.01.2017_g (1).pdf 236 Kb pdf
T.4_DFZ_Ukazaniq_Finansov_resusr_za_imunoprofilaktika.pdf 2 Mb pdf