Вход за членове:

(27.02.2017)
Писмо от Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев до Директорите на ОДБХ
ДО                                                                                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОК НА БВС

Уважаеми колеги,

Публикуваме писмо на Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев до Директорите на ОДБХ относно изпълнение на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016-2018г. за 2017г. и представяне на документация за извършените от регистрираните ветеринарни лекари мероприятия през месец Декември 2016г. за представянето и в Държавен фонд "Земеделие" .

Приложения:


1.Писмо от Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев до Директорите на ОДБХ;
2.Приложение №1 - Справка за сключени договори за изпълнение на НППНКЛБЖЗ за 2017г.;
3.Приложение №2 - Становище на официалния ветеринарен лекар отговорен за здравеопазването на животните в съответната община за всеки РВЛ - Образец ЗХОЖКФ-183А;
4.Приложение №3 - Справка за съответствие на мероприятията;
5.Приложение №4 - Справка-електронен вариант на Образец ЗХОЖКФ-183А;
6.Приложение №5 -Списък на регистрираните ветеринарни лекари сключили договор,на които е издадено становище Образец ЗХОЖКФ-183А-Приложение-5;

От Ръководството

Име на файла Размер Тип
Писмо от Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев до Директорите на ОДБХ 1 Mb pdf
Справка за сключени договори за изпълнение на НППНКЛБЖЗ за 2017г. 19 Kb docx
Становище на официалния ветеринарен лекар отговорен за здравеопазването на животните в съответната община за всеки РВЛ - Образец ЗХОЖКФ-183А 235 Kb doc
Справка за съответствие на мероприятията; 54 Kb xls
Справка-електронен вариант на Образец ЗХОЖКФ-183А 90 Kb xls
Списък на регистрираните ветеринарни лекари сключили договор,на които е издадено становище Образец ЗХОЖКФ-183А-Приложение-5 28 Kb xls