Вход за членове:

(30.03.2017)
Покана от фирма „Минтех Ко“ ЕООД
Уважаеми колеги,

Публикуваме покана от фирма „Минтех Ко“ ЕООД гр. София, която заедно със „Ставрополска биофабрика“ Русия и ВМФ при ТУ Стара Загора, организират от 11.00 часа на 04. 04. 2017-та година в гр. Стара Загора, Тракийски университет, зала „ Паразитология“ , представяне на ваксина „ ТРИВАК “ – Поливалентна лиофилизирана ваксина срещу инфекциозен ринотрахеит, мукозна болест – вирусна диариа и параинфлуенца - 3 по говедата, производство на „Ставрополска биофабрика“ Русия.

Приложения:

- Покана от фирма „Минтех Ко“ ЕООД

- Проспект на ваксина „Тривак“

От Ръководството

Име на файла Размер Тип
Покана от фирма „Минтех Ко“ ЕООД 329 Kb pdf
Тривак Проспект 1 4 Mb jpg
Тривак Проспект 2 2 Mb jpg