Вход за членове:

(27.04.2017)
Презентация на БАБХ

Уважаеми колеги,

На 26.04.2017г. във връзка с писмо Изх.№2435-ЗЖКФ/24.04.2017г. на Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев се проведе работна среща в ЦУ на БАБХ на която беше представена презентация на тема „Първи и втори етап от изпълнението на План за действие на България за укрепване на схемата за тестване на качеството на суровото краве мляко“, която ви предоставяме за информация.

Приложение: Презентация

От Ръководството


Име на файла Размер Тип
Презентация на БАБХ 679 Kb pptx