Вход за членове:

(12.07.2017)
Докладна записка от изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев до Министъра на земеделието, храните и горите г-н Румен Порожанов в отговор на писмо с Изх. № 056/12.06.2017 г. на Председателя на НС на БВС д-р Трифон Цветков

Уважаеми колеги,

В отговор на писмо с Изх. № 056/12.06.2017 г. на Председателя на НС на БВС д-р Трифон Цветков, до Министъра на земеделието, храните и горите г-н Румен Порожанов, Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев и Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие"- РА г-н Живко Живков, публикуваме докладна записка от Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев до Министъра на земеделието, храните и горите г-н Румен Порожанов.

От Ръководството


Име на файла Размер Тип
Докладна записка от д-р Дамян Илиев до г-н Румен Порожанов в отговор на писмо с Изх. № 056/12.06.2017 г. 1 Mb pdf