Вход за членове:

(31.07.2017)
Писмо изх. № 4475-ЗЖКФ 28.07.2017 г. от Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев за изпълнение на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 – 2018 г.

Уважаеми колеги,

В отговор на писмо  Изх. № 056/12.06.2017 г. на Председателя на НС на БВС д-р Трифон Цветков, до Министъра на земеделието, храните и горите г-н Румен Порожанов, Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев и Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие"- РА г-н Живко Живков, ПУБЛИКУВАМЕ писмо изх. № 4475-ЗЖКФ/28.07.2017 г. от Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев до Директорите на ОДБХ за изпълнение на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 – 2018 г.
 
От Ръководството

Име на файла Размер Тип
Писмо изх. № 4475-ЗЖКФ 28.07.2017 г. от Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев 880 Kb pdf