Вход за членове:

(20.09.2017)
Учредяване на "Българска Асоциация на Ветеринарните Лекари за Продуктивни Животни" ( БАВЛПЖ )
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
 
На 20.09.2017 г. в София бе учредена "Българска Асоциация на Ветеринарните Лекари за Продуктивни Животни" ( БАВЛПЖ ) от членове на Българския ветеринарен съюз, които обслужват продуктивни животни. Асоциацията е юридическо лице - сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано съгласно разпоредбите на закона за юридическите лица с нестопанска цел.
БАВЛПЖ е доброволна, независима, самофинансираща се и самоуправляваща се организация. Предстои регистрация на Асоциацията.
Снимка на учредителите на БАВЛПЖ. На първият ред от ляво на дясно новоизбраното ръководство на Асоциацията: д-р Ангел Мавровски от ОК на БВС Плевен, д-р Димитър Цанков от ОК на БВС Видин -секретар, д-р Мирослав Ямалиев от ОК на БВС Кърджали - зам.-председател, д-р Мирослав Първанов от ОК на БВС Враца - председател и д-р Димитър Стоянов от ОК на БВС Монтана.
 
От Ръководството