Вход за членове:

(24.10.2017)
ОБЯВА ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ККПЕ НА 10.11.2017 г.
ОБЯВА
 

На основание чл.16 от ЗСОВЛБ свиквам редовно заседание на ККПЕ на 10.11.2017 г. /петък/, което ще се проведе в гр. Стара Загора в Комплекс „Тифани“ от 10.30 часа, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на ККПЕ за периода от 15.03.2017 г. до 10.11.2017 г.;
2. Разглеждане на решенията на НС;
3. Разглеждане на жалби, сигнали и запитвания в ККПЕ;
4. Избор на докладчици за извършване на финансова проверка на БВС;
5. Разни.
 
Моля, в срок до 31.10.2017 г. членовете на ККПЕ да изпратят имейл за потвърждение на присъствие към Председателя на ККПЕ.

д-р Тодор Тодоров
Временно изпълняващ длъжността Председател на ККПЕ