Вход за членове:
РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
Д-р Трифон Цветков
отговорен редактор

Д-р Милена Кръстанова
главен редактор

Членове:
Проф. д-р Богдан Аминков д.в.м.
Проф. д-р Георги Георгиев д.в.м.н.
Проф. д-р Михни Люцканов д.в.м.н.
Проф. д-р Райко Пешев д.в.м.н.
Проф. д-р Илия Цачев д.в.м.н.
Проф. д-р Мишо Христовски д.в.м.н.
Проф. д-р Румен Вълчовски д.в.м.
Доц. д-р Красимира Генова д.в.м.
Доц. д-р Тодор Маринков д.в.м.
Д-р Димитър Яновски
Д-р Йордан Господинов
Д-р Йовко Хараланов
Д-р Методи Ботровлиев
Д-р Мирослав Първанов