Вход за членове:
Състав на ОККПЕ

Състав на ОККПЕ Велико Търново

Председател:
Д-р Илия Йорданов Йорданов
ilya.dr@abv.bg
тел. 0888 622 735