Вход за членове:
Съобщения и събития
«12»

 
(28.01.2020)
 
Редовно Общо Събрание на ОК на БВС Видин
Уважаеми колеги на основание Чл.38 ал.1 от Устава на БВС свиквам Редовно Общо Събрание на ОК на БВС Видин на 28.02.2020 г. от 10,00 часа в залата на ОДБХ Видин  (24.01.2019)
 Редовно Общо Събрание на ОК на БВС Видин на 26.02.2019 г. от 10,00 часа в залата на ОДБХ Видин

(31.03.2018)
Извънредно ОС на ОК на БВС Видин

Уважаеми колеги на основание Чл.39 ал.1 от Устава на БВС ,и поради подадена оставка на Председателя на Обл.С на БВС  Видин Свиквам Извънредно Изборно Събрание на ОК на БВС Видин в Залата на ОДБХ Видин на 19.04.2018 г/четвъртък/ от 10,00 часа ,при следния дневен ред:

1.Избор на нов състав  и Председател на Обл.Съвет на ОК на БВС Видин

2.Разни   

31.03.2018 г.                                                                 

ВРИД Председател: д-р Д.Цанков(27.01.2018)

Уважаеми колеги на основание Чл. 38 ал.1 от устава на БВС свиквам Редовно Общо Отчетно Изборно Събрание на ОК на БВС Видин на 27.02.2018 г. от 10,00 часа в залата на ОДБХ Видин при следния дневен ред :

1.Приемане отчета за дейността на Областния съвет през 2017 г.

2.Приемане отчета за дейността на ОККПЕ през 2017 г.

3.Избор на Председател и членове на Областния съвет на БВС

4.Избор на Председател и членове на ОККПЕ

5.Избор на делегати за редовното ОС на БВС

6.Приемане на предложения за Председател,Зам.Председател и Член на НС на БВС

7.Приемане на предложения за Председател,Зам.Председатели и Членове на ККПЕ

8.Разни

Председател на Обл.С на БВС Видин д-р Д.Цанков 27.01.2018 г.(30.01.2017)
Общо събрание

Уважаеми колеги на основание Чл.38 ал.1 от Устава на БВС свиквам Редовно Общо Събрание на ОК на БВС Видин на 01.03.2017 г. от 10,00 часа в залата на ОДБХ Видин при следния дневен ред :

1. Отчет на Председателя на Обл.С на ОК Видин

2. Избор на Члена на НС

3.Избор начленове на Обл.съвет 

4. Избор на делегати за ОС на БВС на 25.03.2017

5. Разни

Председател на Обл.С на ОК Видин

д-р Димитър Цанков 30.01.2017(01.02.2016)
Oбщо събрание
Уважаеми колеги на основание Чл.38 ал.1 от Устава на БВС свиквам Редовно Общо Събрание на ОК на БВС Видин на 01.03.2016 г. от 10,00 часа в залата на ОДБХ Видин при следния дневен ред : 1. Отчет на Председателя на Обл.С на ОК Видин 2. Отчет на Члена на НС 3. Отчет на Председателя на ОККПЕ 4. Избор на делегати за ОС на БВС на 26.03.2016 5. Разни Председател на ОблС на ОК Видин д-р Димитър Цанков

(02.02.2015)
Редовно годишно ОС на БВС Видин

(14.12.2014)
Уважаеми колеги,

(21.07.2014)
Обръщение на Председателя на Обл.С на ОК Видин

(16.07.2014)
Относно ДПП 2014

(14.07.2014)
Свикване на Изв.ОС на БВС Видин

(28.05.2014)
Протокол от ОС

(31.03.2014)

Решения на ОС на БВС - 29.03.2014

(20.12.2013)
ПОКАНА

(07.11.2013)
ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

(25.10.2013)
Важно съобщение

До Членовете на ОК на БВС Видин

Уважаеми колеги , свиквам Извънредно събрание на 28.10.2013 г./понеделник/ от 10,00 часа в залата на ОДБХ Видин .За обсъждане и вземане на решение по предложените Договори за изпълнение мерките по ДПП

д-р Д.Цанков(23.10.2013)
Уважеми колеги днес 23.10.2013 г в ОДБХ са получени Писма относно подписване на Договори с ОДБХ и последен вариант на споразумение между ДФЗ и БАБХ, в порядък от 4,5 дни ще свикам извънредно ОС ,след събиране на допълнителна информация

(09.10.2013)

Уважаеми колеги публикувам поканата за ИОС на БВС  д-р Д.Цанков

 «12»