Вход за членове:

(02.02.2015)
Покана за ОС
Уважаеми колеги на основание Чл.38 ал.1 от Устава на БВС свиквам Редовно Общо Събрание на ОК на БВС Видин на 24.02.2015 г. от 10,00 часа в залата на ОДБХ Видин при следния дневен ред : 1. Отчет на Председателя на Обл.С на ОК Видин 2. Отчет на Члена на НС 3.Избор на делегати за ОС на БВС на 28.03.2015 4.Разни Председател на ОблС на ОК Видин д-р Димитър Цанков