Вход за членове:

(27.01.2018)
Покана за ОС

Уважаеми колеги на основание Чл 38 ал.1 от устава на БВС свиквам Редовно Общо Отчетно Изборно Събрание на ОК на БВС  Видин на 27.02.2018 г. от 10,00 часа в залата на ОДБХ Видин при следния дневен ред :

1.Приемане на отчета за дейността на Областния съвет през 2017 г.

2.Приемане на отчета за дейността на ОККПЕ през 2017 г.

3.Избор на Председател и членове на Областния съвет на БВС

4.Избор на Председател и членове на ОККПЕ

5.Избор на делегати за Редовното Общо събрание на БВС

6.Приемане на предлижения за Председател,Зам.председатели и член на НС на БВС

7.Приемане на предложения за Председател,Зам.председатели и членове на ККПЕ

8.Разни

Председател на Обл.С на БВС Видин д-р Д.Цанков 27.01.2018 г.