Вход за членове:

(24.01.2019)
Редовно Общо Събрание на ОК на БВС Видин
Уважаеми колеги на основание Чл.38 ал.1 от Устава на БВС свиквам Редовно Общо Събрание на ОК на БВС Видин на 26.02.2019 г. от 10,00 часа в залата на ОДБХ Видин при следния дневен ред :
1. Отчет за дейността на Областния съвет през 2018 г.
2. Отчет за дейността на ОККПЕ през 2018 г.
3. Избор на делегати за редовното Общо събрание на БВС – 30.03.2019г.
4. Разни
Председател на Обл.С на ОК Видин
д-р Сибила Георгиева 24.01.2019
Коментари