Вход за членове:
Съобщения и събития

 
(31.03.2020)
 област община нас.място РВЛ телефон
Враца Борован Борован Цветан Върбанчовски 0887417665
Враца Борован Добролево Цветан Върбанчовски 0887417665
Враца Борован Малорад Петър Тодоров 0896813691
Враца Борован Нивянин Цветан Върбанчовски 0887417665
Враца Борован Сираково Петър Тодоров 0896813691
Враца Бяла Слатина Алтимир Красимир Бешовишки 0887560213
Враца Бяла Слатина Бърдарски геран Светослав Нешев 0886126054
Враца Бяла Слатина Бъркачево Светослав Нешев 0886126054
Враца Бяла Слатина Бяла Слатина Димитър Димитров/Петър Тодоров 0896813691
0885831915
Враца Бяла Слатина Враняк Светослав Нешев 0886126054
Враца Бяла Слатина Габаре Виолета Константинова 0879283836
Враца Бяла Слатина Галиче Петър Тодоров 0896813691
Враца Бяла Слатина Драшан Виолета Константинова 0879283836
Враца Бяла Слатина Комарево Виолета Константинова 0879283836
Враца Бяла Слатина Попица Светослав Нешев 0886126054
Враца Бяла Слатина Соколаре Петър Тодоров 0896813691
Враца Бяла Слатина Тлачене Виолета Константинова 0879283836
Враца Бяла Слатина Търнава Красимир Бешовишки 0887560213
Враца Бяла Слатина Търнак Петър Тодоров/Димитър Димитров 0896813691
0885831915
Враца Враца Баница Мирослав Първанов 0885952253
Враца Враца Бели извор Иван Петков 0894310630
Враца Враца Веслец Валентин Минчев 0897985414
Враца Враца Вировско Валентин Минчев 0897985414
Враца Враца Власатица Иван Петков 0894310630
Враца Враца Враца Мирослав Първанов 0885952253
Враца Враца Върбица Валентин Минчев
Враца Враца Голямо Пещене Мирослав Първанов 0885952253
Враца Враца Горно Пещене Валентин Минчев 0897985414
Враца Враца Девене Иван Петков 0894310630
Враца Враца Згориград Николай Николов
Враца Враца Костелево Николай Николов 0888434227
Враца Враца Лиляче Иван Петков 0894310630
Враца Враца Лютаджик Христофор Хитов
Враца Враца Мраморен Мирослав Първанов 0885952253
Враца Враца Нефела Николай Николов 0888434227
Враца Враца Оходен Мирослав Първанов 0885952253
Враца Враца Паволче Николай Николов 0888434227
Враца Враца Тишевица Валентин Минчев 0897985414
Враца Враца Три кладенци Иван Петков 0894310630
Враца Враца Челопек Николай Николов 0888434227
Враца Враца Чирен Иван Петков 0894310630
Враца Козлодуй Бутан Трифон Цветков/Валери Гешев 0888797273
0885891228
Враца Козлодуй Гложене Валери Гешев 0885891228
Враца Козлодуй Козлодуй Валери Гешев 0885891228
Враца Козлодуй Крива бара Трифон Цветков 0888797273
Враца Козлодуй Хърлец Валери Гешев 0885891228
Враца Криводол Баурене София Иванова 0887772202
Враца Криводол Ботуня Тихомир Тодоров 0887562126
Враца Криводол Галатин София Иванова 0887772202
Враца Криводол Главаци Тихомир Тодоров 0887562126
Враца Криводол Големо Бабино Тихомир Тодоров 0887562126
Враца Криводол Градешница София Иванова 0887772202
Враца Криводол Добруша София Иванова 0887772202
Враца Криводол Краводер Тихомир Тодоров 0887562126
Враца Криводол Криводол София Иванова 0887772202
Враца Криводол Лесура София Иванова 0887772202
Враца Криводол Осен София Иванова 0887772202
Враца Криводол Пудрия Тихомир Тодоров 0887562126
Враца Криводол Ракево София Иванова 0887772202
Враца Криводол Уровене София Иванова 0887772202
Враца Мездра Боденец Калина Христова 0888581208
Враца Мездра Брусен Калина Христова 0888581208
Враца Мездра Върбешница Калина Христова 0888581208
Враца Мездра Горна Бешовица Калина Христова 0888581208
Враца Мездра Горна Кремена Калина Христова 0888581208
Враца Мездра Долна Кремена Калина Христова 0888581208
Враца Мездра Дърманци Калина Христова 0888581208
Враца Мездра Елисейна Калина Христова 0888581208
Враца Мездра Зверино Калина Христова 0888581208
Враца Мездра Игнатица Христофор Хитов
Враца Мездра Кален Калина Христова 0888581208
Враца Мездра Крапец Калина Христова 0888581208
Враца Мездра Лик Николай Николов 0888434227
Враца Мездра Лютиброд Николай Николов 0888434227
Враца Мездра Лютидол Николай Николов 0888434227
Враца Мездра Мездра Калина Христова 0888581208
Враца Мездра Моравица Калина Христова 0888581208
Враца Мездра Оселна Калина Христова 0888581208
Враца Мездра Ослен Криводол Николай Николов 0888434227
Враца Мездра Очиндол Калина Христова 0888581208
Враца Мездра Руска Бела Калина Христова 0888581208
Враца Мездра Старо село Калина Христова 0888581208
Враца Мездра Типченица Николай Николов 0888434227
Враца Мездра Цаконица Калина Христова 0888581208
Враца Мездра Царевец Калина Христова 0888581208
Враца Мизия Войводово Илиян Личков 0897816139
Враца Мизия Крушовица Валери Гешев 0885891228
Враца Мизия Липница Петър Тодоров 0896813691
Враца Мизия Мизия Илиян Личков 0897816139
Враца Мизия Софрониево Валери Гешев 0885891228
Враца Оряхово Горни Вадин Татяна Цветкова 0885202688
Враца Оряхово Долни Вадин Татяна Цветкова 0885202688
Враца Оряхово Лесковец Татяна Цветкова 0885202688
Враца Оряхово Оряхово Татяна Цветкова 0885202688
Враца Оряхово Остров Татяна Цветкова 0885202688
Враца Оряхово Селановци Татяна Цветкова 0885202688
Враца Роман Долна Бешовица Николай Николов 0888434227
Враца Роман Камено поле Виолета Константинова 0879283836
Враца Роман Кунино Виолета Константинова 0879283836
Враца Роман Курново Николай Николов 0888434227
Враца Роман Марково равнище
Враца Роман Радовене Виолета Константинова 0879283836
Враца Роман Роман Николай Николов 0888434227
Враца Роман Синьо бърдо Николай Николов 0888434227
Враца Роман Средни рът Николай Николов 0888434227
Враца Роман Стояновци Николай Николов 0888434227
Враца Роман Струпец Николай Николов 0888434227
Враца Роман Хубавене Николай Николов 0888434227
Враца Хайредин Бързина Петър Тодоров 0896813691
Враца Хайредин Манастирище Трифон Цветков 0888797273
Враца Хайредин Михайлово Трифон Цветков 0888797273
Враца Хайредин Рогозен Петър Тодоров 0896813691
Враца Хайредин Хайредин Трифон Цветков 0888797273


(20.01.2020)
 О Б Я В А
20.01.2020г.

На основание чл.38,ал.1 от Устава на БВС,свиквам редовно отчетно годишно заседание на Общото събрание на Областна колегия-Враца на 10.02.2020г./понеделник/ от 14.00 часа в сградата на ОДБХ,при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на Областния съвет за 2019г.
2.Отчет за дейността на ОККПЕ за 2019г.
3.Избор на делегати за Общото събрание на БВС – 28.03.2020г.
4. Определяне на поименен списък на регистрираните ветеринарни лекари, които ще изпълняват мерките по НППНКЛБЗ за периода 2019 -2021г. в регистрираните ветеринарни обекти тип ”лично стопанство” по населени места за територията на всяка община и област. Разпределението на РВЛ по населени места се публикува на интернет страницата на БВС – bvsbg.com. Писмено се уведомява директора на ОДБХ и се оповестява по подходящ начин във всяко кметство за прилежащата му територия.
5.Разни
С уважение,
Д-Р МИРОСЛАВ ПЪРВАНОВ
Председател на ОбС на БВС-Враца
(19.07.2019)

Уважаеми колеги, лабораторията във Враца спира да приема кръвни проби от 01.08.2019г.поради липса на консумативи.

С уважение, Д-р мирослав Първанов(28.01.2019)
На основание чл.38,ал.1 от Устава на БВС,свиквам редовно годишно заседание на Общото събрание на Областна колегия-Враца  на 25.02.2019г./понеделник/ от 14.00 часа в сградата на ОДБХ,при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на Областния съвет за 2018г.
2.Отчет за дейността на ОККПЕ за 2018г.
3.Избор на делегати за Общото събрание на БВС – 30.03.2019г.
4.Разни

 
С уважение,
Д-Р МИРОСЛАВ ПЪРВАНОВ   
Председател на ОбС на БВС-Враца              
 Моля при невъзможност да присъствате да подпишете пълномощно/виж прикачения файл/, на друг член на ОК. Един присъстващ може да представи до 5 пълномощни. След края на събранието ще бъде изнесена презентация от БАБХ по темата: "Актуално състояние на АЧС."                                                                                                                                                           
 


(23.01.2018)

Уважаеми колеги,

На основание на чл.38,ал.1 от Устава на БВС свиквам редовно отчетно - изборно събрание на ОК на БВС Враца, което ще се проведе на 26.02.2018г. от 13.00 часа в сградата на лабораторния блок на ОДБХ Враца при следният  дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на Областния съвет през 2017 г., в т.ч. по изпълнението на бюджета,  финансовата дейност и организационно състояние;
2. Приемане на отчета за дейността на ОблККПЕ през 2017 г., в т.ч. по контрол на дейността на Областния съвет, административно-наказателната дейност и ветеринарния регистър;
3. Избор на председател, заместник-председател, секретар и членове на Областния съвет на БВС;
4. Избор на председател и членове на Областната ККПЕ;
5. Избор на делегати за редовното Общо събрание на БВС;
6. Приемане на предложения за председател, заместник-председатели и член на НС на БВС;
7. Приемане на предложения за председател, заместник-председатели и членове на ККПЕ на БВС;
8. Разни.

Д-р Мирослав Първанов
Председател на Обл.С на ОК Враца

Моля при невъзможност да присъствате да подпишете пълномощно/виж прикачения файл/, на друг член на ОК. Един присъстващ може да представи до 5 пълномощни.
 


(07.02.2017)
На основание на Чл.38,ал.1 от Устава на БВС, свиквам редовно заседание на ОС на ОК на БВС-гр.Враца на 27.02.2017г. от 13,30ч. в залата на лабораторния блок на ОДБХ-гр.Враца при следния дневен ред:.
1. Отчет на Председателя на ОК на БВС-гр.Враца.
2. Отчет на Председателя на ОККПЕ-гр.Враца.
3. Обсъждане на предложения за промени на Устава.
4. Избор на делегати за ОС на БВС на 25.03.2017г.
5. Разни.

Д-р Мирослав Първанов
Председател на ОК на БВС-гр.Враца
Моля при невъзможност да присъствате да подпишете пълномощно/виж прикачения файл/, на друг член на ОК. Един присъстващ може да представи до 5 пълномощни.


(12.03.2016)
 Деветнадесет ветеринарни лекари от Областна колегия - Враца посетиха образователния семинар на БВС в гр.Велико Търново. Те получиха съответните сертификати за своето участие.

(26.01.2016)
 На основание на Чл.38,ал.1 от Устава на БВС, свиквам редовно заседание на ОС на ОК на БВС-гр.Враца на 26.02.2016г. от 13,30ч. в залата на лабораторния блок на ОДБХ-гр.Враца при следния дневен ред:.
1. Отчет на Председателя на ОК на БВС-гр.Враца.
2. Отчет на Председателя на ОККПЕ-гр.Враца.
3. Избор на делегати за ОС на БВС на 26.03.2015г.
4. Разни.

Д-р Мирослав Първанов
Председател на ОК на БВС-гр.Враца
Моля при невъзможност да присъствате да подпишете пълномощно/виж прикачения файл/, на друг член на ОК. Един присъстващ може да представи до 5 пълномощни.


(15.12.2015)
 Уважаеми колеги, на 14.12.2015г. в р-т "Чайка" се състоя нашия банкет по повод професионалният ни празник. Благодаря на всички, които присъстваха и показаха че ветеринарната професия може да ни обединява и приобщава, а не да ни разделя!


(12.12.2015)
 Уважаеми колеги,
На 14 декември 1897 г. е приет Законът за санитарноветеринарната полиция, с което се поставя началото на Ветеринарномедицинската служба в България. Първият законодателен акт, с който се подсказва необходимостта от организирането на ветеринарна служба, е Временни правила за устройването на медицинско управление в България, утвърден на 11 февруари 1879 от Първото обикновено народно събрание. Първата ветеринарно-бактериологична станция е открита през 1901 г., а през 1923 г. е открит и Ветеринарно-медицинският факултет при Софийския университет.
Въпреки, че последните три години не ни дават особен повод за празнуване, искам да изкажа своята увереност и оптимизъм за бъдещето на нашата професия, която е една от най-хуманните и благородни, признати в целия свят и влизаща сред десетте най-престижни такива.
На този ден празнуват всички завършили ветеринарна медицина, независимо в коя от разнородните сфери на дейност в последствие са пряко ангажирани - практикуващи лекари, ветеринарни инспектори, администратори, научни работници, преподаватели, консултанти, търговци на ветеринарни продукти и др.
В навечерието на професионалния празник на ветеринарния специалист в България - 14 декември, бих искал като Председател на Областната колегия на Българския ветеринарен съюз да пожелая много щастие, здраве и успехи на всички Вас и на вашите семейства, да продължавате да бъдете така всеотдайни и отговорни в грижите за здравето на животните, а оттук и за здравето на хората.
Желая на всички колеги весело изкарване на нашия празник и на предстоящите коледни и новогодишни празници!

Д-р Мирослав Първанов
Председател на ОК на БВС – Враца


(25.01.2015)
На основание на Чл.38,ал.1 от Устава на БВС, свиквам редовно заседание на ОС на ОК на БВС-гр.Враца на 25.02.2015г. от 13,30ч. в залата на лабораторния блок на ОДБХ-гр.Враца при следния дневен ред:
1. Обсъждане и взимане на решения във връзка с изпълнение на мерките по ДПП-2015г. и ваксинацията срещу син език по преживните животни на територията на област Враца.
2. Отчет на Председателя на ОК на БВС-гр.Враца.
3. Отчет на Председателя на ОККПЕ-гр.Враца.
4. Обсъждане и взимане на решение във връзка с готвените законодателни промени за създаването на понятието”мобилно ветеринарно-лечебно заведение”
5. Избор на делегати за ОС на БВС на 28.03.2015г.
6. Разни.

Д-р Мирослав Първанов
Председател на ОК на БВС-гр.Враца

 

(14.12.2014)

 Уважаеми колеги, 

прилагам снимки от нашия празник и отново Ви поздравявам и пожелавам весело и приятно изкарване на коледните и новогодишни празници!

Д-р Мирислав Първанов(11.12.2014)
На 14 декември 2014 г., ветеринарните лекари в България ще празнуват за пореден път своя професионален празник. Тъй като това събитие е в края на годината, а той както знаем винаги е повод за анализи и равносметка за изтеклия период, преди да отправя поздравление към всички мои колеги, искам да споделя няколко важни факта.
Точно преди една година от страниците на в.”Враца днес” отправих приветствие по повод празника на ветеринарните лекари с тъжната констатация, че 2013 г. е една от най-лошите за ветеринарните лекари в България. Кой да предположи тогава, че ни чака една още по-тежка година – 2014 ? Има обаче, съществени разлики между двата периода. Основната е, че този път нашата съсловна организация - БЪЛГАРСКИ ВЕТЕРИНАРЕН СЪЮЗ /БВС/, в лицето на новото си ръководство, застана изцяло на достойната и смела позиция - да защити ветеринарното съсловие от опитите да бъде обезличено и игнорирано като основен фактор в определяне на политиката на здравеопазване на животните и косвено здравето на българския и европейски потребител.
В този смисъл, аз съм изключително горд и от подкрепата, която дадоха ветеринарните лекари от Областна колегия - Враца на своето ръководство, разбирайки важността на борбата, която водим в полза на просперитета и авторитета на нашата професия.
В рамките на три месеца БВС проведе три национални протеста в столицата - гр. София. Нашата организация направи серия пресконференции и медийни публикации, проведе огромен брой срещи на най-високо ниво в държавата, подаде серия от сигнали в прокуратурата и съда, води усилена кореспонденция с Европейската комисия във връзка с всички нарушения от страна на държавните ветеринарни власти, осъществи активни контакти със съсловните организации на съседните на България страни.
Въпреки че през 2014 г. в нашата страна се разпространи заболяването „Син език” по преживните животни, което придоби широка обществена популярност, заради огромните икономически щети, които нанесе на животновъдите, малко хора успяха да разберат, че всъщност проблема е много по-дълбок и това заболяване е само един щрих от цялата мрачна картина в сектор ”Животновъдство”. Много отдавна, още с приемането на промените на Закона за ветеринарно медицинската дейност от 25.01.2013г., БВС започна да сигнализира и алармира, че те защитават тясно корпоративни интереси и ще доведат до хаос в здравеопазването на животните и анархия в регулирането на ветеринарномедицинската професия, а в България ще се появят екзотични и отдавна забравени заболявания, някои от които опасни и за хората.
Трябваше да се случат серия от драматични събития и ръководството на Агенцията по безопасност на храните (БАБХ) да извърши доста закононарушения, за да стане ясно на всички заети в сферата на здравеопазването на животните, че така повече не може!
Изглежда обаче, че част от новите ръководители на Министерство на земеделието и Агенцията имат волята и решимостта да променят статуквото, защото на 01.12.2014 г. беше подписано историческо споразумение за сътрудничество между Български ветеринарен съюз и Българска агенция по безопасност на храните. Този документ дава надежда за започването на нов етап на нормализиране на взаимоотношенията между двата основни стълба на ветеринарното обслужване - практикуващи ветеринарни лекари и контролен орган. С този повод за оптимизъм искам да завърша и да отправя моите най-искрени поздравления към всички ветеринарни лекари във връзка с предстоящия професионален празник - 14 декември и да им пожелая весело посрещане на предстоящите коледни и новогодишни празници, крепко здраве, личен просперитет и вяра в бъдещето!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК КОЛЕГИ!
 

(30.07.2014)

 Уважаеми колеги, във връзка със спрения достъп до ИС на БАБХ, Ви уведомявам, че на Новини на нашия сайт има като прикачен файл инструкция как да действате и също бланка на Заявление. Това действие не е задължително за Вас, но е ваше право да отстоявате, това, което Ви гарантира ЗВМД.

Д-р Мирослав Първанов(21.07.2014)

 Уважаеми колеги, ИОС на ОК Враца от 18.07.2014г. взе решение да не се подписват договори с ОДБХ Враца при действието на приетата Тарифа-2014г. От днес има пристигнали бланки в ОДБХ-Враца, които Официалните лекари ще се опитат да Ви принудят да подписвате. Препоръчвам Ви за сега да не подписвате нищо. Чакам ново становище на нашия юрист, което се надявам да публикуваме до края на деня на Новини.

Вижте Писмото до Директора на ОДБХ Враца на прикачения файл и също бланките, които ни предлагат за подпис.

Д-р Мирослав Първанов

 (14.07.2014)

 Уважаеми колеги, на основание на Чл.39 Ал.1 от Устава свиквам извънредно общо събрание на ОК-Враца на 18.07.2014г./петък/ от 14ч. в залата на лабораторния блок към ОДБХ-Враца при следния дневен ред:

1.Запознаване на всички колеги с изразената позиция на БВС  на Националния протест.

2.Взимане на решение във връзка с приетата Тарифа.

3.Разни.

Д-р Мирослав Първанов

Председател на ОК Враца

За колегите, които не могат да присъстват, да си свалят от прикачения файл Пълномощно и Декларация, които да попълнат и изпратят по упълномощените лица.

виж.прикачения файл:

 (04.07.2014)
 Съобщение за национален протест на Български ветеринарен съюз
Уважаеми колеги, във връзка с решение на Националния съвет от 07.04.2014г. и във връзка с обявената позиция от страна на БВС на проведената на 02.06.2014 г. в БТА пресконференция, оперативното ръководство взе решение за провеждане на национален протест на 09.07.2014г. от 11часа пред Министерски съвет.
В тази връзка Ви съобщавам, че има организиран автобус, който ще тръгне от Автогарата на гр.Враца в 8часа. Допълнително ще се обадя на всички участници за уточняване по телефона в понеделник.
Д-р Мирослав Първанов