Вход за членове:
Съобщения и събития

 
(19.07.2019)

Уважаеми колеги, лабораторията във Враца спира да приема кръвни проби от 01.08.2019г.поради липса на консумативи.

С уважение, Д-р мирослав Първанов(28.01.2019)
На основание чл.38,ал.1 от Устава на БВС,свиквам редовно годишно заседание на Общото събрание на Областна колегия-Враца  на 25.02.2019г./понеделник/ от 14.00 часа в сградата на ОДБХ,при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на Областния съвет за 2018г.
2.Отчет за дейността на ОККПЕ за 2018г.
3.Избор на делегати за Общото събрание на БВС – 30.03.2019г.
4.Разни

 
С уважение,
Д-Р МИРОСЛАВ ПЪРВАНОВ   
Председател на ОбС на БВС-Враца              
 Моля при невъзможност да присъствате да подпишете пълномощно/виж прикачения файл/, на друг член на ОК. Един присъстващ може да представи до 5 пълномощни. След края на събранието ще бъде изнесена презентация от БАБХ по темата: "Актуално състояние на АЧС."                                                                                                                                                           
 


(23.01.2018)

Уважаеми колеги,

На основание на чл.38,ал.1 от Устава на БВС свиквам редовно отчетно - изборно събрание на ОК на БВС Враца, което ще се проведе на 26.02.2018г. от 13.00 часа в сградата на лабораторния блок на ОДБХ Враца при следният  дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на Областния съвет през 2017 г., в т.ч. по изпълнението на бюджета,  финансовата дейност и организационно състояние;
2. Приемане на отчета за дейността на ОблККПЕ през 2017 г., в т.ч. по контрол на дейността на Областния съвет, административно-наказателната дейност и ветеринарния регистър;
3. Избор на председател, заместник-председател, секретар и членове на Областния съвет на БВС;
4. Избор на председател и членове на Областната ККПЕ;
5. Избор на делегати за редовното Общо събрание на БВС;
6. Приемане на предложения за председател, заместник-председатели и член на НС на БВС;
7. Приемане на предложения за председател, заместник-председатели и членове на ККПЕ на БВС;
8. Разни.

Д-р Мирослав Първанов
Председател на Обл.С на ОК Враца

Моля при невъзможност да присъствате да подпишете пълномощно/виж прикачения файл/, на друг член на ОК. Един присъстващ може да представи до 5 пълномощни.
 


(07.02.2017)
На основание на Чл.38,ал.1 от Устава на БВС, свиквам редовно заседание на ОС на ОК на БВС-гр.Враца на 27.02.2017г. от 13,30ч. в залата на лабораторния блок на ОДБХ-гр.Враца при следния дневен ред:.
1. Отчет на Председателя на ОК на БВС-гр.Враца.
2. Отчет на Председателя на ОККПЕ-гр.Враца.
3. Обсъждане на предложения за промени на Устава.
4. Избор на делегати за ОС на БВС на 25.03.2017г.
5. Разни.

Д-р Мирослав Първанов
Председател на ОК на БВС-гр.Враца
Моля при невъзможност да присъствате да подпишете пълномощно/виж прикачения файл/, на друг член на ОК. Един присъстващ може да представи до 5 пълномощни.


(12.03.2016)
 Деветнадесет ветеринарни лекари от Областна колегия - Враца посетиха образователния семинар на БВС в гр.Велико Търново. Те получиха съответните сертификати за своето участие.

(26.01.2016)
 На основание на Чл.38,ал.1 от Устава на БВС, свиквам редовно заседание на ОС на ОК на БВС-гр.Враца на 26.02.2016г. от 13,30ч. в залата на лабораторния блок на ОДБХ-гр.Враца при следния дневен ред:.
1. Отчет на Председателя на ОК на БВС-гр.Враца.
2. Отчет на Председателя на ОККПЕ-гр.Враца.
3. Избор на делегати за ОС на БВС на 26.03.2015г.
4. Разни.

Д-р Мирослав Първанов
Председател на ОК на БВС-гр.Враца
Моля при невъзможност да присъствате да подпишете пълномощно/виж прикачения файл/, на друг член на ОК. Един присъстващ може да представи до 5 пълномощни.


(15.12.2015)
 Уважаеми колеги, на 14.12.2015г. в р-т "Чайка" се състоя нашия банкет по повод професионалният ни празник. Благодаря на всички, които присъстваха и показаха че ветеринарната професия може да ни обединява и приобщава, а не да ни разделя!


(12.12.2015)
 Уважаеми колеги,
На 14 декември 1897 г. е приет Законът за санитарноветеринарната полиция, с което се поставя началото на Ветеринарномедицинската служба в България. Първият законодателен акт, с който се подсказва необходимостта от организирането на ветеринарна служба, е Временни правила за устройването на медицинско управление в България, утвърден на 11 февруари 1879 от Първото обикновено народно събрание. Първата ветеринарно-бактериологична станция е открита през 1901 г., а през 1923 г. е открит и Ветеринарно-медицинският факултет при Софийския университет.
Въпреки, че последните три години не ни дават особен повод за празнуване, искам да изкажа своята увереност и оптимизъм за бъдещето на нашата професия, която е една от най-хуманните и благородни, признати в целия свят и влизаща сред десетте най-престижни такива.
На този ден празнуват всички завършили ветеринарна медицина, независимо в коя от разнородните сфери на дейност в последствие са пряко ангажирани - практикуващи лекари, ветеринарни инспектори, администратори, научни работници, преподаватели, консултанти, търговци на ветеринарни продукти и др.
В навечерието на професионалния празник на ветеринарния специалист в България - 14 декември, бих искал като Председател на Областната колегия на Българския ветеринарен съюз да пожелая много щастие, здраве и успехи на всички Вас и на вашите семейства, да продължавате да бъдете така всеотдайни и отговорни в грижите за здравето на животните, а оттук и за здравето на хората.
Желая на всички колеги весело изкарване на нашия празник и на предстоящите коледни и новогодишни празници!

Д-р Мирослав Първанов
Председател на ОК на БВС – Враца


(25.01.2015)
На основание на Чл.38,ал.1 от Устава на БВС, свиквам редовно заседание на ОС на ОК на БВС-гр.Враца на 25.02.2015г. от 13,30ч. в залата на лабораторния блок на ОДБХ-гр.Враца при следния дневен ред:
1. Обсъждане и взимане на решения във връзка с изпълнение на мерките по ДПП-2015г. и ваксинацията срещу син език по преживните животни на територията на област Враца.
2. Отчет на Председателя на ОК на БВС-гр.Враца.
3. Отчет на Председателя на ОККПЕ-гр.Враца.
4. Обсъждане и взимане на решение във връзка с готвените законодателни промени за създаването на понятието”мобилно ветеринарно-лечебно заведение”
5. Избор на делегати за ОС на БВС на 28.03.2015г.
6. Разни.

Д-р Мирослав Първанов
Председател на ОК на БВС-гр.Враца

 

(14.12.2014)

 Уважаеми колеги, 

прилагам снимки от нашия празник и отново Ви поздравявам и пожелавам весело и приятно изкарване на коледните и новогодишни празници!

Д-р Мирислав Първанов(11.12.2014)
На 14 декември 2014 г., ветеринарните лекари в България ще празнуват за пореден път своя професионален празник. Тъй като това събитие е в края на годината, а той както знаем винаги е повод за анализи и равносметка за изтеклия период, преди да отправя поздравление към всички мои колеги, искам да споделя няколко важни факта.
Точно преди една година от страниците на в.”Враца днес” отправих приветствие по повод празника на ветеринарните лекари с тъжната констатация, че 2013 г. е една от най-лошите за ветеринарните лекари в България. Кой да предположи тогава, че ни чака една още по-тежка година – 2014 ? Има обаче, съществени разлики между двата периода. Основната е, че този път нашата съсловна организация - БЪЛГАРСКИ ВЕТЕРИНАРЕН СЪЮЗ /БВС/, в лицето на новото си ръководство, застана изцяло на достойната и смела позиция - да защити ветеринарното съсловие от опитите да бъде обезличено и игнорирано като основен фактор в определяне на политиката на здравеопазване на животните и косвено здравето на българския и европейски потребител.
В този смисъл, аз съм изключително горд и от подкрепата, която дадоха ветеринарните лекари от Областна колегия - Враца на своето ръководство, разбирайки важността на борбата, която водим в полза на просперитета и авторитета на нашата професия.
В рамките на три месеца БВС проведе три национални протеста в столицата - гр. София. Нашата организация направи серия пресконференции и медийни публикации, проведе огромен брой срещи на най-високо ниво в държавата, подаде серия от сигнали в прокуратурата и съда, води усилена кореспонденция с Европейската комисия във връзка с всички нарушения от страна на държавните ветеринарни власти, осъществи активни контакти със съсловните организации на съседните на България страни.
Въпреки че през 2014 г. в нашата страна се разпространи заболяването „Син език” по преживните животни, което придоби широка обществена популярност, заради огромните икономически щети, които нанесе на животновъдите, малко хора успяха да разберат, че всъщност проблема е много по-дълбок и това заболяване е само един щрих от цялата мрачна картина в сектор ”Животновъдство”. Много отдавна, още с приемането на промените на Закона за ветеринарно медицинската дейност от 25.01.2013г., БВС започна да сигнализира и алармира, че те защитават тясно корпоративни интереси и ще доведат до хаос в здравеопазването на животните и анархия в регулирането на ветеринарномедицинската професия, а в България ще се появят екзотични и отдавна забравени заболявания, някои от които опасни и за хората.
Трябваше да се случат серия от драматични събития и ръководството на Агенцията по безопасност на храните (БАБХ) да извърши доста закононарушения, за да стане ясно на всички заети в сферата на здравеопазването на животните, че така повече не може!
Изглежда обаче, че част от новите ръководители на Министерство на земеделието и Агенцията имат волята и решимостта да променят статуквото, защото на 01.12.2014 г. беше подписано историческо споразумение за сътрудничество между Български ветеринарен съюз и Българска агенция по безопасност на храните. Този документ дава надежда за започването на нов етап на нормализиране на взаимоотношенията между двата основни стълба на ветеринарното обслужване - практикуващи ветеринарни лекари и контролен орган. С този повод за оптимизъм искам да завърша и да отправя моите най-искрени поздравления към всички ветеринарни лекари във връзка с предстоящия професионален празник - 14 декември и да им пожелая весело посрещане на предстоящите коледни и новогодишни празници, крепко здраве, личен просперитет и вяра в бъдещето!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК КОЛЕГИ!
 

(30.07.2014)

 Уважаеми колеги, във връзка със спрения достъп до ИС на БАБХ, Ви уведомявам, че на Новини на нашия сайт има като прикачен файл инструкция как да действате и също бланка на Заявление. Това действие не е задължително за Вас, но е ваше право да отстоявате, това, което Ви гарантира ЗВМД.

Д-р Мирослав Първанов(21.07.2014)

 Уважаеми колеги, ИОС на ОК Враца от 18.07.2014г. взе решение да не се подписват договори с ОДБХ Враца при действието на приетата Тарифа-2014г. От днес има пристигнали бланки в ОДБХ-Враца, които Официалните лекари ще се опитат да Ви принудят да подписвате. Препоръчвам Ви за сега да не подписвате нищо. Чакам ново становище на нашия юрист, което се надявам да публикуваме до края на деня на Новини.

Вижте Писмото до Директора на ОДБХ Враца на прикачения файл и също бланките, които ни предлагат за подпис.

Д-р Мирослав Първанов

 (14.07.2014)

 Уважаеми колеги, на основание на Чл.39 Ал.1 от Устава свиквам извънредно общо събрание на ОК-Враца на 18.07.2014г./петък/ от 14ч. в залата на лабораторния блок към ОДБХ-Враца при следния дневен ред:

1.Запознаване на всички колеги с изразената позиция на БВС  на Националния протест.

2.Взимане на решение във връзка с приетата Тарифа.

3.Разни.

Д-р Мирослав Първанов

Председател на ОК Враца

За колегите, които не могат да присъстват, да си свалят от прикачения файл Пълномощно и Декларация, които да попълнат и изпратят по упълномощените лица.

виж.прикачения файл:

 (04.07.2014)
 Съобщение за национален протест на Български ветеринарен съюз
Уважаеми колеги, във връзка с решение на Националния съвет от 07.04.2014г. и във връзка с обявената позиция от страна на БВС на проведената на 02.06.2014 г. в БТА пресконференция, оперативното ръководство взе решение за провеждане на национален протест на 09.07.2014г. от 11часа пред Министерски съвет.
В тази връзка Ви съобщавам, че има организиран автобус, който ще тръгне от Автогарата на гр.Враца в 8часа. Допълнително ще се обадя на всички участници за уточняване по телефона в понеделник.
Д-р Мирослав Първанов

(05.06.2014)

 Уважаеми колеги, от 01.06.2014г. е възстановено автоматичното изключване от електронния регистър на БВС при неплатен членски внос повече от три месеца. Знаете, че възстановяването е 500лв., така че Ви обръщам внимание да бъдете коректни.

С уважение Д-р Мирослав Първанов(27.05.2014)
 Уважаеми колеги, във връзка с информацията качена на сайта на БВС, свързана с проект на Тарифа-2014г.,  днес се проведе заседание на ОбС на ОК-Враца. За подробности вижте прикачения файл.