Вход за членове:

(07.02.2017)
ОБЯВА
  На основание на Чл.38,ал.1 от Устава на БВС, свиквам редовно заседание на ОС на ОК на БВС-гр.Враца на 27.02.2017г. от 13,30ч. в залата на лабораторния блок на ОДБХ-гр.Враца при следния дневен ред:.
1. Отчет на Председателя на ОК на БВС-гр.Враца.
2. Отчет на Председателя на ОККПЕ-гр.Враца.
3. Обсъждане на предложения за промени на Устава.
4. Избор на делегати за ОС на БВС на 25.03.2017г.
5. Разни.

Д-р Мирослав Първанов
Председател на ОК на БВС-гр.Враца
Моля при невъзможност да присъствате да подпишете пълномощно/виж прикачения файл/, на друг член на ОК. Един присъстващ може да представи до 5 пълномощни.

Име на файла Размер Тип
Пълномощно 10 Kb docx
Предложение промени Устав-1 1 Mb pdf
Предложение промени Устав-2 927 Kb pdf
Сигнално писмо 1 Mb pdf
Интервю с Д-р Цветков 577 Kb pdf