Вход за членове:

(23.01.2018)
ОБЯВА
Уважаеми колеги, на основание на чл.38,ал.1 от Устава на БВС свиквам редовно отчетно - изборно събрание на ОК на БВС Враца, което ще се проведе на 26.02.2018г. от 13.00 часа в сградата на лабораторния блок на ОДБХ Враца при следният  дневен ред:
1. Приемане на отчета за дейността на Областния съвет през 2017 г., в т.ч. по изпълнението на бюджета,  финансовата дейност и организационно състояние;
2. Приемане на отчета за дейността на ОблККПЕ през 2017 г., в т.ч. по контрол на дейността на Областния съвет, административно-наказателната дейност и ветеринарния регистър;
3. Избор на председател, заместник-председател, секретар и членове на Областния съвет на БВС;
4. Избор на председател и членове на Областната ККПЕ;
5. Избор на делегати за редовното Общо събрание на БВС;
6. Приемане на предложения за председател, заместник-председатели и член на НС на БВС;
7. Приемане на предложения за председател, заместник-председатели и членове на ККПЕ на БВС;
8. Разни.

Д-р Мирослав Първанов
Председател на Обл.С на ОК Враца

Моля при невъзможност да присъствате да подпишете пълномощно/виж прикачения файл/, на друг член на ОК. Един присъстващ може да представи до 5 пълномощни.
 

Име на файла Размер Тип
Пълномощно 10 Kb docx