Вход за членове:

(28.01.2019)
ОБЯВА ЗА ОС НА ОК НА БВС ВРАЦА
О  Б  Я  В  А
28.01.2019г.

На основание чл.38,ал.1 от Устава на БВС,свиквам редовно годишно заседание на Общото събрание на Областна колегия-Враца  на 25.02.2019г./понеделник/ от 14.00 часа в сградата на ОДБХ,при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на Областния съвет за 2018г.
2.Отчет за дейността на ОККПЕ за 2018г.
3.Избор на делегати за Общото събрание на БВС – 30.03.2019г.
4.Разни
С уважение,
Д-Р МИРОСЛАВ ПЪРВАНОВ   
Председател на ОК Враца                                                                                                                                                                        Име на файла Размер Тип
Пълномощно 10 Kb docx