Вход за членове:

(06.02.2013)
Отчетно-изборно събрание

   СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги,на основание чл.17(2) от ЗСОВЛБ свиквам годишно редовно отчетно-изборно събрание на ОК на БВС Добрич , при следния дневен ред:
1.Отчет на Председателя на областния съвет.
2.Отчет на Председателя на ОККПЕ.
3.Избор на ново ръководство на ОК на БВС Добрич.
4. Избор на делегати за ОС на БВС
5.Разни.

Събранието , ще се проведе на 06.03.2013г. от 14,00 часа в гр.Добрич, в залата на Техникум по ветеринарна медицина.

Д-р Димитър Димитров
Председател на ОК на БВС Добрич