Вход за членове:
Протоколи от Общи събрания

 
Протокол от редовно Общо събрание 2020
Проведено на 20 Февруари 2020 от 13.00 часа в Зала №207 на Дом на техниката - Кърджали.
Име на файла Размер Тип
Протокол №1 / 20.02.2020 г. 2 Mb pdfПротокол от редовно Общо събрание 2019
 Проведено на 21.02.2019 година от 13.00 часа в Заседателна зала на ОДБХ - Кърджали.
Име на файла Размер Тип
Протокол №1 / 21.02.2019 11 Mb pdfПротокол от редовно Общо събрание 2018
Проведено на 22 Февруари 2018 от 14.00 часа в Зала №5 на Бизнес инкубатор - Кърджали.
Име на файла Размер Тип
Протокол № 1 / 22.02.2018 2 Mb pdf