Вход за членове:
Съобщения и събития

 
(20.01.2020)
Покана за Общо събрание на ОК Кюстендил.


(21.01.2019)
Покана за Общо събрание на ОК Кюстендил


(13.01.2018)
Покана

Уважаеми колеги,

На основание чл.38 от устава на БВС, свиквам редовно отчетно-изборно общо събрание на ОК на БВС Кюстендил, което ще се проведе на 15.02.2018г. от 14.00 часа в залата на чителище "Братство"1869 гр. Кюстендил със следния дневен ред :

1.Приемане на отчета за дейността на Ръководството на Областната колегия за 2017г.
2.Приемане на отчета за дейността на Обл.ККПЕ гр.Кюстендил за 2017г.
3.Избор на председател, заместник-председател, секретар и членове на Областния съвет.

4.Избор на председател и членове на Облатната ККПЕ.

5.Избор на делегати за редовното Общо събрание на БВС

6.Приемане на предложения за председател, заместник-председател и член на НС на БВС.
7.Приемане на предложения за председател, заместник-председател и члениве на ККПЕ на БВС.
8.Разни.

Д-р Андрей Димитров

Председател на ОК на БВС гр.Кюстендил
 (30.01.2017)
Покана
Уважаеми колеги, На основание чл. 38 от устава на БВС, свиквам редовно общо събрание на ОК на БВС Кюстендил, което ще се проведе на 02.03.2017г. от 11.00 ч. в залата на читалище "Братство1869" гр. Кюстендил със следния дневен ред : 1. Отчет на ръководството на Областната колегия за изминалата година, считано от последното проведено общо събрание. 2. Отчет на ОККПЕ гр. Кюстендил. 3. Избор на Член на национален съвет на ОК Кюстендил. 4. Избор на Секретар на ОК Кюстендил. 5. Избор на делегати за редовно общо събрание на БВС на 25.03.2017г. в гр. София, с мандат една година. 6. Гласуване на проекто-бюджета за 2017г. 7. Разни Д-р Андрей Димитров Председател на ОК на БВС гр.Кюстендил.

(17.09.2010)
В процес на разработка
Все още няма информация за съобщения и събития.
Моля, посетете ни по-късно!