Вход за членове:

(21.01.2019)
Покана
Уважаеми колеги, На основание чл.38 от устава на БВС, свиквам редовно Общо събрание на ОК на БВС Кюстендил, което ще се проведе на 22.02.2019г. от 14.00 часа в залата на чителище "Братство"1869 гр. Кюстендил със следния дневен ред : 1.Отчет за дейността на Областния съвет през 2018г. 2.Отчет за дейността на ОККПЕ през 2018г. 3.Избор на делегати за редовното Общо събрание на БВС – 30.03.2019г. 4.Разни