Вход за членове:
Съобщения и събития

 
(28.01.2013)
Колеги ,
съгласно чл.38 от устава на БВС свиквам общо отчетноизборно събрание на ОК на БВС-Пазарджик на 06.03.2013г. от 13 часа в залата на Младежкия дом на гр.Пазарджик със следния дневен ред:


1.Отчет на Председателя на ОК на БВС.
2.Отчет на Председателя на ККПЕ .
3.Отчет на члена на НС на БВС.
4.Избор на Председател и ръководство на ОК на БВС.
5.Избор на представители за Общото събрание на БВС 30.03.2013г.


д-р Делчев

ПП
Ще бъде разгледан въпроса за новите промени в закона за ВМД и приложението му в практиката.
Колеги ,за да може да започнем навреме и събранието да бъде легитимно ще помоля , който има уважителна причина да отсъства да предостави пълномощно на свой колега.
Всеки има право да представлява с пълномощнно само един колега.
Прилагам пълномощното .(17.09.2010)
В процес на разработка
Все още няма информация за съобщения и събития.
Моля, посетете ни по-късно!