Вход за членове:
Съобщения и събития

 
(27.01.2019)
 

(01.02.2018)
О Б Я В А от Областния съвет на БВС-гр.Перник

          О  Б  Я  В  А

                             от Областния  съвет на БВС-гр.Перник

 Уважаеми колеги членове на ОК на БВС-гр.Перник,на основание чл.17,ал.2 от ЗСОВЛБ и чл.37,ал.6 чл.38, ал.1 от Устава на БВС,свиквам общо редовно отчетно-изборно събрание на областната колегия на 21.02.2018г. от 14.00 часа в сградата на ОДБХ-гр.Перник


 

 Събранието ще протече при следния дневен ред:

  

      1.Избор на водещ и протоколиращ на събранието

      2.Отчет за дейноста на ОбС за периода 2013-2017г.

      3.Отчет за дейноста на ОККПЕ за периода 2013-2017г.

      4.Отчет на члена на НС на БВС за периода 2013-2017г.

      5.Избор на областен съвет

      6.Избор на областна комисия по контрол и професионална етика

      7.Избор на член за НС на БВС

      8.Избор на делегати за общото отчетно-изборно събрание на БВС

      9.Приемане на предложения за председател,заместник-председатели на БВС.

      10.Приемане на предложения за председател,заместник-председатели и членове на ККПЕ на БВС.

      11.Разни

 

                                               Председател на Обл.съвет на ОК Перник

                                                                    /д-р Нина Васева/    

                                                (01.09.2016)
 

(01.09.2016)
 Важно!

(17.09.2010)
В процес на разработка