Вход за членове:
Съобщения и събития
«12»

 
(16.06.2020)
 ПОКАНА

Областният съвет на БВС-гр. Плевен, на основание чл. 6, ал. 5 от Правилника за работата на областните колегии на БВС във връзка с чл. 39, ал. 3 от Устава на БВС
Свиква извънредно Общо събрание на ОК на БВС – Плевен на 10.07.2020 г., което да се проведе в Дома на пчеларя от 14 часа, при дневен ред:
1. Отчет за дейността на ОбС на БВС – Плевен за периода 05.03.2020г. -10.06.2020 г.
2. Отчет за дейността на ОККПЕ-Плевен за периода 05.03.2020 г.- 10.06.2020 г.
3. Избор на нов председател на ОбС-Плевен.
4. Разни.
Поканват се всички членове на ОК на БВС да вземат участие в работата на Общото събрание лично или чрез пълномощник, който следва да е член на Областната колегия. На основание чл. 37, ал. 2 от Устава на БВС всеки пълномощник може да представлява не повече от 5 члена на колегията.

За Областен съвет на ОК на БВС-Плевен
Д-р Спаска Владимирова
Зам.-председател на ОК на БВС-Плевен


(12.02.2019)
ПЪРВИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ КОНГРЕС НА БВС И ВКРМ 15-16.03.2019г. в гр.Струмица,Северна Македония(12.02.2019)
ПЪРВИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ КОНГРЕС НА БВС И ВКРМ 15-16.03.2019г. в гр.Струмица,Северна Македония(27.01.2019)
СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ


(27.01.2019)
Място на провеждане на ОС ОК БВС-Плевен на 27.02.2019г. от 12,30ч. е залата на РИОКОЗ-плевен.


(21.02.2018)
Решение на ОС на ОК на БВС - Плевен(09.10.2013)
 Покана
за свикване на Извънредно общо събрание на Представителите на БВС
Във връзка с решения от извънредни национални съвети, проведени на 08.09.13 и на 04.10.13г за свикване на извънредно общо събрание на БВС и поради системно неизпълнение на решенията на националния съвет от председателя на БВС-доц. д-р Тодор Маринков, както и в предвид бездействието му за свикване на Извънредно общо събрание и на основание чл.24 от Устава на БВС, Националният съвет свиква Извънредно общо събрание, което ще се проведе на 09. 11. 13г. (събота) от 11 часа в гр. София в Зала № 11 на НДК.
Събранието се свиква по решение № 2 на НС проведен в гр. Сливен на 04.10.2013г. при следния дневен ред:
1. Освобождаване на Председателя на БВС, както и на цялото ръководство.
2. Промени в Устава
3. Избор на нови ръководни органи на БВС
При евентуална промяна на мястото за провеждане на събранието по независещи от организаторите причини, ще бъдете информирани своевременно.
д-р Илия Чобанов
Председател на Мандатната комисия


(05.06.2013)
Решения от националния съвет от 03.06.2013


(31.05.2013)

Свикване на ИЗВАНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
(17.09.2010)
В процес на разработка
Все още няма информация за съобщения и събития.
Моля, посетете ни по-късно!

(10.08.2020)
Свикване заседание на ОбС ОК БВС Плевен на 08.04.2019г.«12»