Вход за членове:

(27.01.2017)
РЕДОВНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 2017
 ПОКАНА
за участие в редовното годишно отчетно общо събрание

  Уважаеми колеги,
На основание чл.38, ал.1. от Устава на БВС, свиквам редовно Общо събрание на ОК Плевен, което ще се състои на 27.02.2017 г от 13:00 ч в залата на РИОКОЗ - Плевен.

  Дневен ред:

1. Избор на делегати за общото събрание на БВС.

2. Отчет на председателя на областната колегия Плевен и попълване състава на областния съвет.

3. Разни.

Членовете на колегията участват в Общото събрание задължително лично или чрез пълномощник. Един пълномощник може да представлява пет членове на областната колегия (чл.37. ал.2.от Устава).

д-р П. Пенев
Председател на ОК Плевен