Вход за членове:

(16.01.2018)
РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 2018
  ПОКАНА
за участие в редовното отчетно-изборно общо събрание на ОК Плевен

Уважаеми колеги,
На основание чл.38, ал.1. от Устава на БВС, свиквам редовно отчетно-изборно общо събрание на ОК Плевен, което ще се състои на 16.02.2018 г от 12:30 ч в залата на РИОКОЗ - Плевен.

Дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на Областния съвет през 2017 г.,
2. Приемане на отчета за дейността на ОблККПЕ през 2017 г.,;
3. Избор на председател, заместник-председател, секретар и членове на Областния съвет на БВС;
4. Избор на председател и членове на Областната ККПЕ;
5. Избор на делегати за Редовното Изборно Общо събрание на БВС;
6. Избор на член на НС на БВС от ОблК - Плевен;
7. Приемане на предложения за председател, заместник-председатели на БВС;
8. Разни.

Членовете на колегията участват в Общото събрание задължително лично или чрез пълномощник. Един пълномощник може да представлява пет членове на областната колегия (чл.37. ал.2.от Устава).


д-р П. Пенев
Председател на ОК Плевен