Вход за членове:
Съобщения и събития
«12»

 
(06.12.2019)
  ПОКАНА ЗА ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
На основание чл.38 от Устава на БВС организирам редовно Общо събрание на ОК на БВС - Пловдив на 09.01.2020 година / ЧЕТВЪРТЪК/, от 14 часа в заседателната зала на хотел ИНТЕЛКООП Пловдив намиращ се на ул.Константин Нунков №13А.

Дневен ред:

1. Приемане на нови членове на ОК на БВС Пловдив
2.Избор на делегати за редовното Общо събрание на представителите, което ще се проведе на 28.03.2020 г. в град София.
3. Отчет на Председателя на ОК на БВС – Пловдив
4. Отчет на Председателя на ОККПЕ- Пловдив
5. Разни
Регистрация и плащане на членски внос от 13.00-14.00 часа


п.п. Моля, при невъзможност да присъствате лично, дайте пълномощно на колега, който да Ви представлява!Един колега може да представя 5 –ма колеги.


д-р ИВАН ВАНГЕЛОВ
Председател на ОК на БВС - Пловдив


(04.03.2019)
Общо отчетно събрание
ПОКАНА ЗА ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
На основание чл.38 от Устава на БВС организирам редовно Общо събрание на ОК на БВС - Пловдив на 04.03.2019 година / ПОНЕДЕЛНИК /, от 15 часа в заседателната зала на хотел ИНТЕЛКООП Пловдив намиращ се на ул.Константин Нунков №13А.

Дневен ред:

1. Приемане на нови членове на ОК на БВС Пловдив
2.Избор на делегати за редовното Общо събрание на представителите, което ще се проведе на 30.03.2019 г. в град София.
3. Отчет на Председателя на ОК на БВС – Пловдив
4. Отчет на Председателя на ОККПЕ- Пловдив
5. Разни
п.п. Моля, при невъзможност да присъствате лично, дайте пълномощно на колега, който да Ви представлява!Един колега може да представя 5 –ма колеги.


д-р ИВАН ВАНГЕЛОВ
Председател на ОК на БВС - Пловдив


(29.01.2018)
ПОКАНА ЗА ОТЧЕТНО ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
На основание чл.38 от Устава на БВС организирам редовно Общо отчетно-изборно събрание на ОК на БВС - Пловдив на 01.03.2018 година / ЧЕТВЪРТЪК /, от 15 часа в заседателната зала на хотел ИНТЕЛКООП Пловдив намиращ се на ул.Константин Нунков №13А.

Дневен ред:
1.Приемане на нови членове в ОК на БВС Пловдив
2. Отчет на Председателя на ОК на БВС – Пловдив
3. Отчет на Председателя на ОККПЕ- Пловдив
4. Избор на Председател , Заместник председател,Членове на Областния съвет и Представител в НС на БВС.
5. Избор на делегати за редовното Общо събрание на представителите, което ще се проведе на 31.03.2018г. в град София.
6. Разглеждане финансови и организационни проблеми и на ОК на БВС Пловдив
7. Разни

Регистрация и плащане на членски внос от 14.00-15.00 часа
п.п. Моля, при невъзможност да присъствате лично, дайте пълномощно на колега, който да Ви представлява!Един колега може да представя 5 –ма колеги.


д-р ИВАН ВАНГЕЛОВ
Председател на ОК на БВС - Пловдив

 

 (31.01.2017)
Покана за Общо отчетно събрание
ПОКАНА ЗА ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
На основание чл.38 от Устава на БВС организирам редовно Общо събрание на ОК на БВС - Пловдив на 02.03.2017 година / ЧЕТВЪРТЪК /, от 15 часа в заседателната зала на хотел ИНТЕЛКООП Пловдив намиращ се на ул.Константин Нунков №13А.

Дневен ред:

1. Избор на делегати за редовното Общо събрание на представителите, което ще се проведе на 25.03.2017 г. в град София.
2. Разглеждане финансови и организационни проблеми и на ОК на БВС Пловдив
3. Отчет на Председателя на ОК на БВС – Пловдив
4. Отчет на Председателя на ОККПЕ- Пловдив
5. Разни
п.п. Моля, при невъзможност да присъствате лично, дайте пълномощно на колега, който да Ви представлява!Един колега може да представя 5 –ма колеги.


д-р ИВАН ВАНГЕЛОВ
Председател на ОК на БВС - Пловдив(02.06.2016)
Банкова сметка на ОК на БВС гр.Пловидв
BG46PRCB92301023987050

(01.02.2016)
На основание чл.38 от Устава на БВС организирам редовно Общо събрание на ОК на БВС - Пловдив на 02.03.2016 година / СРЯДА /, от 15 часа в заседателната зала на хотел ИНТЕЛКООП Пловдив намиращ се на ул.Константин Нунков №13А.

Дневен ред:

1. Отчет на Председателя на ОК на БВС - Пловдив
2. Отчет на Председателя на ОККПЕ
3. Избор на делегати за редовното Общо събрание на представителите, което ще се проведе на 26.03.2016 г. в град София.
4. Разглеждане финансовото състояние на ОК на БВС Пловдив
5. Разглеждане на организационни проблеми.
6. Разни


п.п. Моля, при невъзможност да присъствате лично, дайте пълномощно на колега, който да Ви представлява!Един колега може да представя 5 –ма колеги.


д-р ИВАН ВАНГЕЛОВ
Председател на ОК на БВС - Пловдив

(19.01.2016)
Уважаеми колеги,

С настоящия файл Ви уведомявам и прилагам констативен протокол и счетоводна справка, в които са отразени задълженията на ОК Пловдив към НС на БВС.

С уважение:

Д-р Иван Вангелов

Председател на ОК Пловдив


(28.07.2015)
ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОК НА БВС ПЛОВДИВ
Уважаеми колеги!

На 11.09.2015 г. / петък / ще се проведе Извънредно общо отчетно - изборно събрание на ОК на БВС Пловдив.

Събранието ще се състои от 15.00 ч. в зала 11 в хотел "Интелкооп" / ЦКС / на ул. " Константин Нунков " № 13 А със следния дневен ред:
1. Отчет на Председателя на ОК на БВС Пловдив
2 Отчет на Председателя на ОККПЕ
3. Дискусия по отчетите
4. Приемане на оставката на заместник-Председателя на ОК на БВС Пловдив
5. Избор на Мандатна комисия
6. Избор на ръководство на ОК на БВС Пловдив и делегати за Общо събрание на БВС
7. Разни

Областен съвет на ОК на БВС Пловдив
Членове на ОККПЕ Пловдив
(28.07.2015)
ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОК НА БВС ПЛОВДИВ
Уважаеми колеги!
На 11.09.2015 г. / петък / ще се проведе Извънредно общо отчетно - изборно събрание на ОК на БВС Пловдив.
Събранието ще се състои от 15.00 ч. в зала 11 в хотел "Интелкооп" / ЦКС / на ул. " Константин Нунков " № 13 А със следния дневен ред:
1. Отчет на Председателя на ОК на БВС Пловдив
2 Отчет на Председателя на ОККПЕ
3. Дискусия по отчетите
4. Приемане на оставката на заместник-Председателя на ОК на БВС Пловдив
5. Избор на Мандатна комисия
6. Избор на ръководство на ОК на БВС Пловдив и делегати за Общо събрание на БВС
7. Разни

Областен съвет на ОК на БВС Пловдив
Членове на ОККПЕ Пловдив(28.07.2015)
ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОК НА БВС ПЛОВДИВ
Уважаеми колеги!
На 11.09.2015 г. / петък / ще се проведе Извънредно общо отчетно - изборно събрание на ОК на БВС Пловдив.
Събранието ще се състои от 15.00 ч. в зала 11 в хотел "Интелкооп" / ЦКС / на ул. " Константин Нунков " № 13 А със следния дневен ред:
1. Отчет на Председателя на ОК на БВС Пловдив
2 Отчет на Председателя на ОККПЕ
3. Дискусия по отчетите
4. Приемане на оставката на заместник-Председателя на ОК на БВС Пловдив
5. Избор на Мандатна комисия
6. Избор на ръководство на ОК на БВС Пловдив и делегати за Общо събрание на БВС
7. Разни

Областен съвет на ОК на БВС Пловдив
Членове на ОККПЕ Пловдив(25.02.2014)
 Съобщение за организиране на Общо събрание

На основание чл.38 от Устава на БВС организирам редовно Общо събрание на ОК на БВС - Пловдив на 25.03.2014 година / вторник /, от 15 часа в 5 аудитория на Медицински университет - Пловдив / старото ВМИ /, намираща се на бул. Васил Априлов №15А.

Дневен ред:

1. Отчет на Председателя на ОК на БВС - Пловдив
2. Отчет на Председателя на ОККПЕ
3. Избор на делегати за редовното Общо събрание на представителите, което ще се проведе на 29.03.2014 г. в град София
4. Разглеждане на организационни проблеми
5. Разни


п.п. Моля, при невъзможност да присъствате лично, дайте пълномощно на колега, който да Ви представлява!


д-р ВЯРА ГРИШИНА
Председател на ОК на БВС - Пловдив

(09.10.2013)
 Покана
за свикване на Извънредно общо събрание на Представителите на БВС

 

Във връзка с решения от извънредни национални съвети, проведени на 08.09.13 и на 04.10.13г за свикване на извънредно общо събрание на БВС и поради системно неизпълнение на решенията на националния съвет от председателя на БВС-доц. д-р Тодор Маринков, както и в предвид бездействието му за свикване на Извънредно общо събрание и на основание чл.24 от Устава на БВС, Националният съвет свиква Извънредно общо събрание, което ще се проведе на 09. 11. 13г. (събота) от 11 часа в гр. София в Зала № 11 на НДК.

Събранието се свиква по решение № 2 на НС проведен в гр. Сливен на 04.10.2013г. при следния дневен ред:
1. Освобождаване на Председателя на БВС, както и на цялото ръководство.
2. Промени в Устава
3. Избор на нови ръководни органи на БВС
При евентуална промяна на мястото за провеждане на събранието по независещи от организаторите причини, ще бъдете информирани своевременно.
д-р Илия Чобанов
Председател на Мандатната комисия


(25.09.2013)
 Във връзка с решение на НС от 08.09.2013 за провеждане на извънредно общо събрание на Български ветеринарен съюз и решение на областна колегия Пловдив от 20.09.2013г. за насрочване на дата за ИОС изпращаме покана до всички членове на НС за свикване на извънреден НС на 03.10.2013г. в гр. Сливен.

(31.07.2013)
 Нотификацията

(25.06.2013)
 Уважаеми колеги, представям на вашето внимание Становище по даклада на временната комисия към НС за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Становището може да се допълва и променя в съответствие с настъпила промяна в доклада на временната комисия.

(13.06.2013)
Заповед на Изп. директор на БАБХ относно втори вариант на споразумение.


(09.06.2013)
 Здравейте колеги,
благодаря на всички онези които се обадиха да ни подкрепят за утрешната пресконференция. Тя цели само да ни защити от фарса, в който сме принудени да работим през последните няколко седмици. Пресконференцията ще се проведе от 12.30 и утре сутринта към 10 часа ще пуснем линк във форума през който ще можете директно да я следите.
Въпреки, че на НС в Стара Загора аз лично нарекох оперативното ни ръководство "ПРЕДАТЕЛИ"/и сега съм заплашена от угрозата д-р Тодор Тодоров като председател на ККПЕ да ми търси сметка за обида/ и им поисках оставките, както вече ви информирах те си дадоха оценка "Добър", с което демонстрираха отказ да овакантят постовете, които са им гласувани. Така се стигна до логичната развръзка да инициираме подписка за свикване на извънредно изборно общо събрание. Всеки който желае да се присъедини към подписката може да го направи като си принтира бланката, попълни я и я подпише собственоръчно със синя химикалка. На една бланка може да има само по едно име за да се номерират при пристигането им на адрес: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. "Волга" № 16А за Български ветеринарен съюз, относно Подписка за извънредно изборно общо събрание. Моля не пропускайте да напишете обратен адрес за връзка на плика. Подписката ще се събира до 27. Юни за да можем до 30ти да я внесем до НС с искане за свикване на събрание един месец по-късно-т.е на 03. Август 2013г. В един пощенски плик могат да се изпращат неограничен брой подписки.
Ще се опитам да преформатирам бланката и да я кача във друг формат, но това отдолу е текста. Бланки ще бъдат изпратени на имейлите на всички областни председатели и членове на НС, които можете да получите от тях. Също така всеки който не може да ги мземе от тях може да ги поиска от техническия секретар на Пловдив на имейл: bvsplovdiv@abv.bg.


ПОДПИСКА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БВС


На основание чл. 24, ал. 2 от Устава на БВС,

Аз, подписалият се член на БЪЛГАРСКИ ВЕТЕРИНАРЕН СЪЮЗ /БВС/ искам свикване на ИЗВЪНРЕДНО ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на БВС на 03.08.2013г от 10,30 часа, в гр. София, Парк хотел Москва,
при следния ДНЕВЕН РЕД:


1. Снемане на доверието от ръководните органи на управление на БВС
2. Провеждане на извънредни избори за нови ръководни органи.
3. Приемане на спешни, кризисни мерки до края на годината за преодоляване на проблемите свързани със законодателството относно практикуването на ветеринарномедицинската професия и осъществяването на ветеринарномедицинска дейност.

МОТИВИ: Избраното на 30. 03. 2013г ръководство на БВС, с действията си дискредитира позицията на БВС като съсловна организация пред членовете и като сключи Споразумение с БАБХ в разрез с интересите на членовете на БВС. Предоставяне на изкривена информация на членовете на Националния съвет при актуални питания от страна на областни председатели и членове на НС на БВС. Тенденциозно прикриване на информация от страна на ръководството и дезинформация на членовете на БВС, въпреки искането и настояването да се получава такава своевременно и регулярно. Не защитаване на интересите на съсловието пред Министерство на земеделието и храните, Българска агенция по безопасност на храните и Консултативния съвет по животновъдство към МЗХ. Липса на активност да уведомяват обществеността за проблемите на ветеринарното съсловие и мудност в търсене на контакти със сродни организации.

Поради изброените причини, считам че БВС не може да функционира пълноценно в съответствие със ЗСОВЛБ и Устава и да изпълнява функциите си.

Настоящото искане е подписано от:


1. ………………………………………………. ………………. ………
/име, презиме, фамилия/ /рег.№ в БВС / /подпис/


Дата:Настоящата подписка е инициирана от член на ОК на БВС Пловдив на 06.06.2013г по време на Извънредно общо събрание на ОК на БВС Пловдив и е подкрепено от членовете на Общото събрание на ОК Пловдив с Решение № 1.


(15.05.2013)
 Колеги, това е проект на наредба, която пряко ни интересува. За да защитим нашите интереси е важно да вземем дейно участие по разглеждането й.

(05.04.2013)

Уважаеми колеги, тези писма са изпратени до директорите на ОДБХ в страната. В тази връзка областното ръководство на БВС Пловдив ще се събере на заседание във вторник заедно с  областната ККПЕ за да предприеме необходимите действия за своевременно усигуряване на диагностикуми на колегите.

 

д-р Вяра Гришина

 

 (17.09.2010)
В процес на разработка
Все още няма информация за съобщения и събития.
Моля, посетете ни по-късно!

«12»