Вход за членове:

(01.02.2016)
ПОКАНА ЗА ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
На основание чл.38 от Устава на БВС организирам редовно Общо събрание на ОК на БВС - Пловдив на 02.03.2016 година / СРЯДА /, от 15 часа в заседателната зала на хотел ИНТЕЛКООП Пловдив намиращ се на ул.Константин Нунков №13А.

Дневен ред:

1. Отчет на Председателя на ОК на БВС - Пловдив
2. Отчет на Председателя на ОККПЕ
3. Избор на делегати за редовното Общо събрание на представителите, което ще се проведе на 26.03.2016 г. в град София.
4. Разглеждане финансовото състояние на ОК на БВС Пловдив
5. Разглеждане на организационни проблеми.
6. Разни


п.п. Моля, при невъзможност да присъствате лично, дайте пълномощно на колега, който да Ви представлява!Един колега може да представя 5 –ма колеги.


д-р ИВАН ВАНГЕЛОВ
Председател на ОК на БВС - Пловдив