Вход за членове:
Решения на областния съвет

 
Решения на Областния съвет от 17.09.2015
Протокол № 6

Сбирка на Областен съвет на БВС Пловдив,
17.09.2015 г., 16.00 ч., офис на БВС

Присъстват:

Д-р Иван Вангелов - Председател на ОК на БВС Пловдив
Д-р Красимир Колев - Председател на ОККПЕ
Д-р Николай Колев - член на Областен съвет
Д-р Здравко Михайлов - член на Областен съвет
Д-р Ботьо Зозиков – член на Областен съвет

Отсъстват:

Д-р Иван Шиков - заместник-председател на ОК на БВС Пловдив
Д-р Симеон Пачев – член на Областен съвет

Дневен ред:
1. Ситуация с флаконите от ваксина син език
2. Паспорти ЕПЖ, Справка за земеделски производители, Употреба ВМП – обсъждане
3. Проблеми на клиниките с домашни любимци
4. Разбиване на офиса
5. Финансово състояние на ОК Пловдив
6. Разни

Д-р Иван Вангелов открива сбирката.
По т. 1 от дневния ред
Прочита писмо от Директора на ОДБХ-Пловдив, в което се уведомява, че заплатили неотчетени / невърнати / флакони от ваксина „син език” са 17 частно практикуващи ветеринарни лекари. Броят на флаконите е 26 / двадесет и шест /.
Д-р Вангелов предлага да се напише протестно писмо от Областния съвет до Директора на ОДБХ-Пловдив и до Председателя на НС на БВС.
Писмото е написано, одобрено от всички присъстващи и изпратено до съответните инстанции.

По т. 2 от дневния ред
Д-р Вангелов съобщава, че се е срещнал с Директора на ОДБХ-Пловдив д-р Камен Янков, който му е предложил нов офис, но той е отказал преместване на офиса.
Д-р Вангелов чете второ писмо, написано и одобрено от Областния съвет на ОК Пловдив до Директора на ОДБХ-Пловдив и Председателя на НС на БВС във връзка с Паспортите на ЕПЖ и Справка за земеделските производители.
Присъстващите изразиха одобрение тези дейности да минат към ЧПВЛ.

По т. 3 от дневния ред
Д-р Николай Боянов представи доклад за разпространението и продажбата на ВМП в зоомагазините. Присъстващите одобриха и приеха доклада.
По т. 4 от дневния ред
Присъстващите се запознаха с Докладната на Милена Ранделова –
техн. секретар за многократните и вандалски влизания в офиса.
Взети са спешни мерки – смяна на бравата на желязната решетка и монтаж на СОТ.

По т. 5 от дневния ред
Прави се предложение:
1. Да се спре телефон с № 0885 550899
2. На телефон с № 0885 501126 да се спрат входящите и изходящите обаждания
3. Да се даде нова карта на д-р Иван Шиков с № 0885 501126
4. Да се спрат входящите и изходящите обаждания на флашките за интернет с № 0884 346816 и № 0884 657435
5. Да се представи нова флашка за интернет на д-р Иван Вангелов

Присъстващите на сбирката взеха решение: да се оформи Списък на не платилите членове от ОК на членски внос за повече от 3 месеца и да се изпрати на имейлите на всички членове на Колегията.

Обсъждане заплатата на техническия секретар на ОК на БВС
Д-р Иван Вангелов съобщи, че д-р Трифон Цветков е предложил техническия секретар да бъде на 4 часа и с 350 лв. заплата.
Д-р Николай Колев изказа мнение, че това не е от нашата компетентност и според Устава – чл. 40 и ЗСО само Общото събрание на Колегията определя щата на техническия помощен персонал.
Д-р Здравко Михайлов също изрази мнение, че Председателя на НС на БВС се намества във вътрешните дела на колегията и само Общото събрание може да реши. Националният съвет само иска, а какво ни е дал?
Д-р Ботьо Зозиков каза, че Областния съвет в този състав е отскоро и затова трябва да му се даде време, за да се види как работи и ние не можем да решаваме съдбата на техническия секретар. Тя е самотна майка и трябва да влезем в положение и нека направим през м. Февруари 2016 г. общо събрание и тогава да решим заплатата на техническия секретар , да изберем и делегати за Общо събрание на БВС. Не е от нашата компетентност да решаваме този проблем.
Милена Ранделова – Това е подигравка и отмъщение към мен на д-р Т. Цветков! Подробно съм написала в обясненията от 08.08.15 г. до него. Работата на техн . секретар е много, разнообразна, отговорна и за 4 часа не може да се свърши. Ще изпратя по имейлите на всички присъстващи трудова характеристика на техн. секретар на ОК, написана лично от мен. Аз ще напиша жалба до Главната инспекция по труда за психически тормоз от страна на д-р Т. Цветков към мен.
Д-р Иван Вангелов каза, че иска да се запази техническия секретар, защото има много административна дейност.
Д-р Николай Колев предлага към членския внос за всеки месец всеки член на Колегията да плати по 10 лв. допълнително за година с цел подпомагане издръжката на офиса. Той прави препоръка към новия Председател да се актуализира в сайта на БВС информацията за нашата колегия.
Областният съвет на ОК Пловдив счита, че не е в правомощията си да решава размера на заплатата на техническия секретар / това се решава на Общото събрание на областната колегия /.
Областният съвет предлага пред НС на БВС да се даде толеранс до края на 2015 г. и да се проведе през м. Февруари 2016 г. Общо отчетно събрание, да се изберат делегати за Общо събрание, с точка в дневния ред заплатата на техническия секретар.

В т. 6 – Разни
Д-р Иван Вангелов предлага да се определи дата – 29.09.2015 г. (вторник) от 16.00 ч. за връщане на ненамерените активи на ОК на БВС Пловдив от д-р Вяра Гришина, известена с препоръчено писмо с обратна разписка.

В 19.00 ч. д-р Вангелов закрива сбирката.Председател на ОК на БВС – Пловдив : …………….
/ д-р Иван Вангелов /

Председател на ОККПЕ : ……………..
/ д-р Красимир Колев /

Протоколирал : ………………
/ Милена Ранделова - техн. секретар /
Име на файла Размер Тип
Име на документа 41 Kb doc
Име на документа 758 Kb jpg
Име на документа 470 Kb jpg
Име на документа 41 Kb docПисмо до Директора на ОДБХ гр.Пловдив


Име на файла Размер Тип
Име на документа 470 Kb jpg
Име на документа 758 Kb jpg