Вход за членове:
Актуално

Уважаеми колеги,
в резултат на последователните усилия на ръководството на БВС, днес 26.01.2015г. на страницата на МЗХ е публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2015 г.
Очаквайте публикуването на постановлението на Министерски съвет за приемане на Тарифа 2015г.
Приложение: Проект на Тарифа 2015г.
От ръководството

(16.04.2019)
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
 
Информираме Ви, че "Кодекс за добра ветеринарномедицинска практика и професионална етика на ветеринарния лекар" е обнародван в Държавен вестник брой 32 от 16.04.2019 г.

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=136651


Oт Ръководството


(22.03.2019)
На 21.03.2019 г. в Големия колегиум на Министерството на земеделието, храните и горите се проведе среща между ръководствата на МЗХГ, Българската агенция по безопасност на храните и Българския ветеринарен съюз. Тя е във връзка с извършени проверки в страната от екипи на МЗХГ за изпълнението на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите (НППНКЛБЖЗ) и идентификацията на животните и пчелините. Те бяха извършени в шест области на страната, избрани на случаен принцип. Проверките установиха някои несъответствия, касаещи идентификацията на животните.

От МЗХГ присъстваха министърът – Румен Порожанов, зам.-министърът – доц. д-р Янко Иванов, директори на дирекции и експерти. От страна на Българската агенция по безопасност на храните участваха изпълнителният й директор – д-р Дамян Илиев, директорът на дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите” – д-р Георги Чобанов, директорът на дирекция „Информационни технологии, информационни системи и комуникационно осигуряване” – инж. Тончо Вачев, директорът на дирекция „Правна” – Анита Пашова и експерти от Агенцията. Управителният съвет и председателите на областните колегии (ОК) на Българския ветеринарен съюз взеха активно участие в дискусията.

В началото на срещата министър Румен Порожанов представи накратко данните от проверките и заяви, че е изключително важно да се предприемат адекватни и бързи мерки за привеждане на сектора в съответствие с нормите. Той подчерта, че всички животни трябва да бъдат регистрирани. Предвид епизоотичната обстановка в страната, министърът отбеляза, че трябва да се обърне сериозно внимание и на свинете в обектите тип „заден двор“. Министър Порожанов обеща съдействие, ако се налагат промени в нормативната уредба. От своя страна, представителите на Българския ветеринарен съюз изразиха желание и воля за промяна.

Зам.-министърът доц. Иванов перифразира поговорката „На каца мед и лъжичка катран стига” за да опише създалата се ситуация. Той обобщи, че отговорността е съвместна – и на фермерите и на ветеринарните лекари. Доц. Иванов каза: „Ако системата произвежда грешки, тя ще ги произвежда системно” и апелира за търсене на решения, които да са реално осъществими.
Във връзка с установените несъответствия д-р Илиев обяви, че отговорните за констатираните грешки ще бъдат проверени и ще им се потърси отговорност. Той изслуша внимателно всички ветеринарни лекари, работещи на терена и адмирира предложенията им за конкретни мерки за отстраняване на несъответствията с готовност за нормативни промени.
Председателят на НС на БВС – д-р Трифон Цветков поиска констатациите, заключенията и препоръките от проверките и гарантира за предприемането на адекватни действия от страна на Съюза. „Ще потърсим индивидуална отговорност на тези колеги, които недобросъвестно упражняват професията”.


Най-оживени в своите изказвания от страна на БВС бяха: д-р Тодор Тодоров от ОК Варна, д-р Трайко Алчев от ОК Стара Загора, д-р Петър Дойчев – гл. секретар на БВС, д-р Мирослав Първанов от ОК Враца, д-р Пламен Конов от ОК Бургас, д-р Димитър Пампоров от ОК Смолян, д-р Владимир Солаков от ОК Силистра, д-р Милчо Кнежански от ОК Плевен и д-р Анатоли Замфиров от ОК София.
Поисканите идеи за решаване на съществуващите проблеми бяха дадени много бързо от няколко колеги. Изключително точен в своята реална преценка и на база добра практика своите съвети отправи д-р Първанов. Той посочи и някои от причинителите на наболелите въпроси, а именно обезвреждането на умрелите животни, движението на животни, субсидирането на животни, които не са на стопанско значима възраст и на които, не са извършени мерките по НППНКЛБЖЗ.

Д-р Първанов уверено заяви: „Една система работи толкова по-добре, колкото е по-улеснена.”

По време на дискусията се взе решение до 29 март 2019 г. от БВС да се изпращат писмени предложения до БАБХ за решаване на проблемите. След това ще бъде формирана работна група, която да обобщи предложенията и да набележи конкретни действия.

Текст и снимки: д-р Милена Кръстанова


 


(12.02.2019)
      В изпълнение на програмата за сътрудничество, съсловните организации на ветеринарните лекари на Република България и Република Македония организират провеждането на два съвместни ветеринарномедицински конгреса по актуални теми с участие на български и македонски лектори.
      Ръководството на БВС има огромната чест да покани всички ветеринарни лекари за участие в първия съвместен ветеринарномедицинкси конгрес, който ще се проведе в Република Македония в гр. Струмица, хотел „Сириус “ на 15 и 16 Март 2019 г. съгласно утвърдената програма.


(01.02.2019)

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

публикуваме писмо изх.№011/01.02.2019г. от Председателя на НС на БВС до Зам.министъра на МЗХГ във връзка с неприетата НППНКЛБЖЗ 2019-2021г.(02.01.2019)

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

     Публикуваме Писмо изх. № 001/02.01.2019 г. от Председателя на НС на БВС до Министъра на МЗХГ.

От Ръководството